Podrška razvoju poduzetništva žena u Federaciji BiH

0
601
Iako je sve više visokoobrazovanih žena, njihov broj u odnosu na muškarce i dalje je manji na rukovodećim pozicijama

Povodom Međunarodnog dana poduzetništva žena, 19. novembra u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu biće svečano potpisan Ugovor između Gender centra FBiH i Udruženja poslovnih žena u BiH o dodjeli sredstava iz FIGAP II Programa za provedbu Projekta ‘Osnažene žene za snažne zajednice – Podrška poticajnom okruženju za razvoj poduzetništva žena u Federaciji BiH’.
Ugovor o dodjeli sredstava, u sklopu provedbe FIGAP II Programa, koji podržava Kraljevina Švedske, putem razvojne agencije SIDA, potpisat će direktorica Gender Centra Federacije BiH Ana Vuković i predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH Aida Zupčević.
Uz pomoć donatorskih sredstava, Udruženje poslovnih žena u BiH realizirat će Projekat u šest općina Federacije BIH, u partnerstvu s lokalnom upravom. Krajni rezultat će biti izrada modela sistemskog rješenja za podršku ubrzanom razvoju poduzetništva žena primjenjivog u svim općinama Federacije BiH, s ciljem osiguranja sistemske podrške razvoju poduzetništva žena, koja će se ogledati u stručnoj podršci i obrazovanju, te rastu broja poduzetnica i poslovih subjekata koje one pokreću i vode.
Očekivani rezultati Projekta direktno doprinose realizaciji Akcionog plana za razvoj poduzetništva žena u Federaciji BiH 2018.-2020., kao i Strateškog cilja 1 Gender akcionog plana BiH 2018.-2022.