Podrška sporazumu sa EU o razmjeni informacija o saobraćajnim prekršajima

0
178
Olakšavanje prekogranične razmjene informacija o saobraćajnim prekršajima

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je Inicijativu Ministarstva komunikacija i transporta za zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, kojim će se omogućiti pristup podacima iz registra vozila Evropske unije u skladu sa Direktivom EU 2015/413 Evropskog parlamenta i Vijeća EU od 11.3.2015. godine o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o saobraćajnim prekršajima protiv bezbjednosti saobraćaja na putevima.
Utvrđen je i Prijedlog izjave o namjeri zaključivanja ugovora između BiH i EU kojim će se omogućiti pristup podacima iz registra vozila Evropske unije.
Zaključivanjem ovog ugovora sa EU stvaraju se tehnički uslovi za postupanje nadležnih tijela i izricanje sankcija za nepoštivanje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
Ministarstvo komunikacija i transporta će Inicijativu i Izjavu o namjeri proslijediti Predsjedništvu BiH u daljnju, zakonom predviđenu proceduru odobravanja.