Podrška Vlade FBiH povratničkoj populaciji i infrastrukturi BPK Goražde

0
493
Ministar Ramić posjetio je pogon firme Swe-export u Novom Goraždu koja proizvodi alate za ekstrudiranje

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić razgovarao je s premijerkom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona (BPK Goražde) Aidom Obuća o realizaciji važnih projekata za ovaj kanton.
Podrška slabije razvijenim općinama u BPK, završetak započetih infrastrukturnih projekata i izgradnja stanova za neprofitno stanovanje istaknuti su kao prioriteti.
“Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, samo u okviru Projekta CEB II, planirana je realizacija ukupno devet podprojekata u općinama u FBiH (Pale, Foča i Goražde). Planirana je sanacija i izgradnja ukupno 218 stambenih jedinica za 564 korisnika, čija je ukupna vrijednosti više od 17,4 miliona KM. U okviru Regionalnog stambenog programa određeni broj korisnika je već useljen, dok će useljenje ostalih korisnika biti po završetku izgradnje objekata. Razgovarali smo i o drugim vidovima podrške koja je neopdhodna za BPK. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će nastaviti s podrškom povratničkim zajednicama u ovom kantonu”, kazao je ministar Ramić.

Ministar Ramić s premijerkom Obuća razgovarao o projektima za BPK

Naglasili su da je Bosansko-podrinjskom kantonu neophodna pomoć Vlade Federacije BiH.
Premijerka Obuća zahvalila je ministru Ramiću na podršci koju pruža ovom kantonu i općinama u njegovom sastavu, kao i povratničkoj populaciji, koja se između ostalog, odnosi i na provođenje infrastrukturnih projekata kao što je izgradnja stambenih jedinica.
“Preko 17 miliona KM iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica je izdvojeno za investicije na području BPK Goražde, a sa zadovoljstvom smo krenuli i u realizaciju projekta sanacije JU Dom za stara i iznemogla lica BPK Goražde, koji je već u završnoj fazi. Zajedničkim angažmanom u provođenju ovog projekta dobit ćemo savremeni dom koji nam je potreban na području BPK Goražde. Također, neizostavna je podrška od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, kada je u pitanju poboljšanje putne infrastrukture u povratničkim naseljima, kao i individualna podrška našim povratnicima i udruženjima koja okupljaju povratničku populaciju”, kazala je premijerka Obuća.
Ministar Ramić je posjetio pogon firme Swe-export u Novom Goraždu koja proizvodi različite vrste alata za ekstrudiranje.