Podrška Vlade Švicarske projektu zapošljavanja mladih

0
1048
Vrijednost opreme koju je uručio rukovoditelj projekta YEP Ranko Markuš je 20.000 KM

Slijedom potpisanog Memoranduma o razumijevanju i saradnji između Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada Švicarske, i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike danas je u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u Sarajevu izvršena primopredaja informatičke opreme u sklopu aktivnosti tehničkog i infrastrukturnog unaprijeđenja rada ovog ministarstva. Vrijednost opreme koju je uručio rukovoditelj ovog projekta Ranko Markuš je 20.000 KM.
Memorandumom o saradnji predviđeno je da bude pružena stručnu, analitička, tehnička i infrastrukturna podršku Ministarstvu u realizaciji projekata u oblasti zapošljavanja, uključujući i podršku u izradi novog pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja, dok ovo ministarstvo koordinira kompletan proces izrade pravilnika s krajnjim ciljem podrške efikasnijoj reformi javnih službi za zapošljavanje i realizacije projekata u oblasti zapošljavanja mladih.
Novi pravilnik će predstavljati značajno unaprijeđen pravni okvir koji će omogućiti kvalitetnu primjenu novih metoda rada u javnim službama za zapošljavanje, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.