Podržana inicijativa da se kreditnim zaduženjem realizira projekt VE Poklečani

Riječ je o kreditima do po 75 miliona eura kod Evropske investicijske banke (EIB) i KfW-a

0
237
Uvrštena još dva projekta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Vlada Federacije BiH danas je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjima budu osigurana sredstva u ukupnom iznosu do 150 miliona eura za realizaciju projekta Vjetroelektrane Poklečani. Riječ je o kreditima do po 75 miliona eura kod Evropske investicijske banke (EIB) i KfW-a.
Prihvaćene su informacije o ovim kreditima kao osnovi za vođenje pregovora. U informaciji je obraloženo da se Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar 14.7.2022. obratila Federalnom ministarstvu finansija zahtjevom za pokretanje postupka za stvaranje obaveza po osnovu vanjskog državnog duga kod EIB-a i KfW-a u ukupnom iznosu do 150 miliona eura za finansiranje ovog projekta. Navedeno je da se predviđa izgradnja 20 vjetroturbina jedinične snage do 6,6 MW, ukupne instalirane snage 132 MW i očekivane godišnje proizvodnje od oko 436,96 GWh električne energije.
JP EP HZHB d.d. Mostar će izgradnjom ove vjetroelektrane proširiti proizvodne kapacitete za 14,6 posto, te povećati godišnju proizvodnju za približno 20 posto, a u isto vrijeme reducirati ovisnost o hidrološkim uslovima i cijenama električne energije na tržištu. Također, realizacijom ovog projekta će se povećati i ekonomska konkurentnost, što rezultira konkurentnijim cijenama električne energije.
U informaciji je istaknuto da je, po prijemu zahtjeva JP EP HZHB d.d. Mostar za pokretanje inicijative za zaduživanje po ovom projektu, Federalno ministarstvo finansija procijenilo kreditnu sposobnost ovog javnog poduzeća. Također, projekt VE Poklečani je uvršten u Program javnih investicija FBiH 2022-2024. godine, što je osnova za pokretanje inicijative za zaduženje.
Vlada FBiH je današnjim zaključcima zadužila Ministarstvo finansija, Elektroprivredu HZHB i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da u tim za pregovore o kreditima imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačne odluke o zaduženju bit će donesene po okončanju pregovora sa EIB-om i KfW-om s kojim će biti utvrđeni konačni uslovi kreditnih zaduženja, za koja je krajnji dužnik Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.