Podržana inicijativa za projekt unapređenja zdravstvene zaštite

0
251
Podržan projekt unapređenja zdravstvenih sistema u BiH

Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta unaprjeđenja zdravstvene zaštite u FBiH, u iznosu od oko 63,7 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu, a konačna alokacija sredstava između entiteta bit će utvrđena prije ili tokom pregovora.
Prihvaćena je i informacija o ovom kreditu kao osnova za vođenje pregovora.
Cilj ovog projekta je unaprjeđenje kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i finansijskog stanja zdravstvenih sistema u FBiH, uz efektivnije upravljanje. On omogućava dalje uvođenje informacionih i komunikacionih tehnologija u zdravstvo, sprječava neopravdani rast troškova zdravstvene zaštite uz održavanje kvaliteta medicinskih usluga.