Podržano kreditno zaduženje od 23,47 miliona KM kod IBRD-a za razvoj koridora rijeka Save i Drine

0
285
Unapređenje plovnosti i razvoja koridora rijeka Save i Drine

Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za finansiranje Programa integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine, u iznosu do 23,47 miliona KM.
Prihvaćena je i informacija o ovom kao osnova za vođenje pregovora, te su zadužena federalna ministarstva finansija i poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva da u tim za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa IBRD-om i utvrđivanju konačnih uslova zaduženja.
Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usaglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i IBRD-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.
Inače, inicijativu za ovo kreditno zaduženje pokrenulo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, navodeći da je cilj programa jačanje prekogranične saradnje u sektoru voda, te unapređenje plovnosti i zaštita od poplava u koridorima Save i Drine.
Provođenje ovog projekta predviđeno je kroz dvije uzastopne i djelomično preklapajuće faze zajedno sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom i Slovenijom.