Objavljen spisak firmi u Kantonu Sarajevu koje će dobiti sredstva za isplatu dijela plate za juni i juli 2020.

0
633
Isplatu sredstava vršit će Privredna komora Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo donijela je odluku o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plate (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.
Odlukom je odobrena isplata budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 6.077.482,48 KM za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plate za navedene mjesece poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove date u predmetnom Javnom pozivu objavljenom dana 23.12.2020. godine, a prema Listi koja je sastavni dio ove odluke.
“Bilo je mnogo zahtjeva, njih 4.315, ali dodatnim pregledima je ustanovljeno da je 3.321 poslovni subjekt ispunio kriterij javnog poziva a da 994 prijave ne ispunjavaju jedan ili više uslova”, izjavio je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić i dodao da odbijeni imaju pravo žalbe u roku od sedam dana.
Isplatu sredstava vršit će Privredna komora Kantona Sarajevo.

Odluku i listu poslovnih subjekata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu sredstva možete vidjeti ovdje 

Listu poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uvjete za dodjelu sredstava možete vidjeti ovdje