Pogledajte koje zemlje imaju najveći državni dug u svijetu, a koliko je zadužena BiH

0
504
Deset država sa najvećim državnim dugom na svijetu

Pandemija Covid-19 prisilila je vlade širom svijeta da nastave s trošenjem kako bi ojačale svoje ekonomije. U isto vrijeme, strah od virusa u kombinaciji sa strogim zaključavanjem ljude drži kod kuće, što uzrokuje nagli pad prihoda od poreza. Kako je ovo na kraju utjecalo na svjetski dug?
Da bi se vidjelo koliko zemlje ponaodob imaju zaduživanje, infografika koju je objavio HowMuch.net napravljena je uzimajući omjere duga prema BDP-u svake zemlje u svijetu prema Međunarodnom monetarnom fondu (podaci iz aprila 2021. godine).
Ove usporedbe su bitne jer državni dug stavlja u kontekst veličine ekonomije svake zemlje. Na primjer, SAD ima veliku ekonomiju i može tolerirati puno više duga nego neka manja ekonomija, poput Grčke.
Loša vijest je da postoji puno zemalja sa sve većim državnim dugom. Čak 32 zemlje sada imaju omjere duga prema BDP-u veće od 100%, što znači da ekonomije tih zemalja imaju više duga od ukupne godišnje proizvodnje. A mali je broj zemalja s vrlo malim dugom, posebno onih koja se u velikoj mjeri oslanjaju na naftu, poput Kuvajta (14%), Rusije (18%) i Saudijske Arabije (31%). Velika većina zemalja u svijetu je negdje između ove dvije krajnosti, s rasponom 50-99% odnosa duga i BDP-a.
Prema dostupnim podacima, Japan i dalje ima najveći omjer duga prema BDP-u na svijetu od 257%, što je znatno više od ostalih razvijenih zemalja.
Osim Japana, s omjerom duga prema BDP-u većim od 200%, su Sudan (212%) i Grčka (210%), dok je čak 32 zemalja čiji je omjer duga prema BDP-u veći od 100%.
Bosna i Hercegovina se, prema ovoj analizi, nalazi u ‘zelenom polju’ sa 39 posto omjer duga prema BDP-u.
S druge strane, malo je zemalja koje imaju vrlo malo duga, uključujući Kuvajt (14%), Rusiju (18%) i Saudijsku Arabiju (31%).
U zaključku se navodi da pandemija koronavirusa još uvijek nije gotova, a mnoge zemlje nastavljaju trošiti puno novca kako bi podržale svoje ekonomije, što sugerira da će se državni dug u budućnosti samo pogoršavati.