Pogledajte uputstva i šta privrednici trebaju popuniti za subvencioniranje doprinosa u FBiH

0
1166
Porezna uprava Federacije BiH

Porezna uprava Federacije BiH je, shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, sačinila i na svojoj web stranici objavila Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa (vidjeti ovdje) i Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja – Obrazac – ZSD (vidjeti ovdje).
Također, objavljeno je i Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac – ZSD (vidjeti ovdje).
Ova uputstva i zahtjev se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu Obrasci i Zakoni.
Iz Porezne uprave FBiH navode da je Obrazac – ZSD objavljen u PDF formatu koji je editabilan, tako da se može popuniti u elektronskom obliku, odštampati, potpisati i ovjeriti pečatom obveznika ili se može popuniti i ručno, odštampati i dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu podnosioca zahtjeva.
Iz PUFBiH obavještavaju porezne obveznike da imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako su izmirili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plate zaključno sa februarom 2020. godine i ako imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.
“Skrećemo pažnju poreznim obveznicima, da je preduslov za uspješnu obradu zahtjeva tj. Obrasca – ZSD da su plaćene obaveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa februarom 2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija. Stoga pozivamo porezne obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plate zaključno sa 02/2020 godine, da to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uslov pada prometa od 20 i više procenata ostvare pravo na subvenciju. Porezni obveznici koji ne uplate doprinose zaključno sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više procenata”, poručuju iz PUFBiH.
Za sva pitanja ili nedoumice na raspolaganju su brojevi telefona i e-mail adrese objavljene na web-u Porezne uprave Federacije BiH, odnosno na ovom linku i e-mail: puinfo@fpu.gov.ba, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.