Pojačan epidemiološki nadzor u FBiH: Za sada nema oboljelih od koronavirusa

0
333
Kanton Sarajevo je većinski finansijer Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o poduzetim aktivnostima nadležnih federalnih institucija nakon pojave novog koronavirusa koji je Svjetska zdravstvena organizacija 30.1.2020. proglasila javnozdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodnog značaja.
Jedan od zaključaka je da budu osigurana potrebna sredstva za nabavku neophodne opreme, adaptaciju prostora, za zaštitu, prvenstveno zdravstvenih radnika i stanovništva u Federaciji BiH u uslovima pogoršane epidemiološke situacije koronavirusom, te za finansiranje karantena.
Ukoliko dođe do vanredne situacije, Vlada FBiH će predložiti Vijeću ministara BiH smanjenje broja graničnih prijelaza za državljane koji dolaze iz ovih i drugih zemalja pogođenih koronavirusom.
Za nabavku neophodne opreme, uključujući i adaptaciju prostora, za zaštitu, prvenstveno zdravstvenih radnika i stanovništva u FBiH u uslovima pogoršane epidemiološke situacije koronavirusom, te za finansiranje karantena, Vlada FBiH će izdvojiti potrebna sredstva. Oprema će biti nabavljena u skladu s preporučenom specifikacijom SZO-a.
Zaključeno je i da je potrebno pronaći odgovarajući objekat koji bi mogao poslužiti kao karantin za potencijalno zaražene osobe.
Kako je navedeno u informaciji, na području FBiH do sada nije registriran nijedan potvrđen slučaj bolesti izazvane koronavirusom. Međutim, epidemiološka situacija u svijetu se jako brzo mijenja, te se pojava COVID-19 može očekivati i u FBiH i BiH.
Pojačan je epidemiološki nadzor u FBiH, a izvršen je i u kineskoj firmi angažiranoj na izgradnji Koridora 5c na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Laboratorija Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu može dijagnosticirati novi koronavirus. Upravo su pristigli u BiH i dodatni testovi za detekciju koronavirusa koje je donirala SZO.
Pozvani su svi bh. i strani državljani koji imaju stalni ili privremeni boravak u FBiH, a koji su se unazad sedam dana vratili u BiH iz Italije, Južne Koreje i Irana da se telefonom, bez obzira imaju li simptome bolesti ili ne, jave svom nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi savjetovanja o daljnjem postupanju, te ostanu u kućnoj samoizolaciji. U slučaju pojave simptoma respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) trebaju telefonom odmah obavijestiti nadležni kantonalni zavod za javno zdravstvo.
Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, s ciljem sigurnosti učenika i nastavnika, preporučuje otkazivanje ekskurzija i organiziranih školskih putovanja u Italiju.