Pojačan inspekcijski nadzor pumpi zbog kontrole cijena goriva u FBiH

0
701
Taksa se plaća na promet naftnih derivata u visini od 0,01 KM po litru, uključujući i LPG

Vlada FBiH danas je usvojila informaciju o poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji BiH i zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da intenzivira aktivnosti kontrole rada benzinskih pumpi u FBiH u pogledu primjene Zakona o kontroli cijena i Zakona o unutrašnjoj trgovini.
Kako je navedeno u informaciji, od 9. do 11. marta ove godine je u Federalno ministarstvo trgovine stiglo 560 obavještenja o promjeni cijena (OPC obrazaca), od ukupno 693 benzinske pumpe, koliko ih je trenutno u FBiH. U skladu sa svojom poslovnom politikom, pojedine pumpe odmah su izvršile značajna sniženja, a neke su to činile postupno u dva navrata. Snižavanje maloprodajnih cijena za ove datume kretalo se u rasponu od 5 do 25 feninga po litru. Na dan 11.3.2020. raspon cijena za BMB 95 je od 1,91 do 2,31 KM po litru i za D-5 od 1,66 do 2,26 KM po litru.
Navedeno je i da je 10.3.2020. godine održan sastanak s predstavnicima distributera naftnih derivata, a tema je bila vezana za aktuelna dešavanja na globalnom tržištu nafte i naftnih derivata i pad cijene sirove nafte, koja je za jedan dan pala za više od 30 posto. Cijena barela nafte na londonskom tržištu je 9. marta ove godine iznosila 31,02 američkih dolara i bila je niža za 31,5 posto u odnosu na 6. mart, kada je iznosila 45,27 USD, te da za proteklih sedam dana cijena nafte na svjetskom tržištu pala je sa 55 USD na 32 USD po barelu.
Po izjavama distributera, tržišnom mehanizmu regulacije cijena je potrebno neko vrijeme da cijene vrati na nivo prije povećanja, odnosno eventualno i na niži nivo prije posljednjeg poskupljenja. Za potrebe BiH naftni derivati nabavljaju se uglavnom iz hrvatskih rafinerija Rijeka i Sisak, rafinerije Pančevo, te manjim dijelom s naftnih terminala Ploče, Zadar, Omišalj i Kopar.
Predstavnici Ministarstva su na sastanku s distributerima istakli da će zatražiti pojačan inspekcijski nadzor na benzinskim pumpama vezano za primjenu Zakona o kontroli cijena i Zakona o unutarnjoj trgovini.
U informaciji su navedeni i efekati korištenja mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine pod nazivom FMT FBIH oil info, koju od juna 2019. godine, kada je instalirana koristi sve veći broj vozača, te je registrovano više od 30.000 korisnika. Međutim, u posljednjih nekoliko dana, kada je cijena od pumpe do pumpe varirala i do 0,45 KM, broj korisnika aplikacija povećan je na 40.000.