Pokrenut proces revizije diploma u federalnim institucijama

0
875
Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja, usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija BiH.
Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama.
Vlada je pozvala i vlade kantona, gradove i općine da podrže i pridruže se ovoj inicijativi.
Vlada je donijela Odluku o pristupanju postupku dodjele koncesije za izgradnju pumpne hidroelektrane (PHE) Vrilo, snage 66 MW, na rijeci Šujici u općini Tomislavgrad. Postupak se provodi po osnovu samoinicijativne ponude ponuđača JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, u skladu sa Zakonom o koncesijama i Pravilima o postupku dodjele koncesija. Objekat PHE Vrilo tretiran je kao prioritetni objekat od javnog interesa, pa su za njegovu izgradnju odobrena kreditna sredstava od strane Njemačke razvojne banke (KfW) JP EP HZHB u iznosu od 100 miliona eura.
Danas je donesena Odluka o izuzimanju šumskog zemljišta i promjeni njegove namjena u građevinsko za potrebu izgradnje dionice autoceste na Koridoru 5c Tarčin – Ivan. Ujedno, Vlada je dozvolila da, prije isplate naknade, Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar uđu u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, s ciljem omogućavanja izgradnje dionice Poprikuše – Nemila.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je dostavilo i izvještaj o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union Banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu, u kojem je navedeno da je u šest privrednih društava, prije dodjele kredita, bilo ukupno 507 zaposlenih, a taj broj je povećan na 581 zaposlenog. Ukupan godišnji prihod je iznosio je 36.931.092 KM, a nakon dodjele kredita 43.666.700 KM, što je povećanje od 6.735.608 KM ili 18,23 posto.
Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom PS Vitezit d.o.o. Vitez.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je zadužen da ovaj zaključak dostavi Općinskom sudu u Travniku i obavijesti ga da je Zakonom o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH rok za okončanje odobrenih postupaka finansijske konsolidacije produžen do 10.7.2019. godine i da je Vlada FBiH doznačila sredstva na račun Federalnog zavoda za PIO/MIO u iznosu od 2.171.661,04 KM, za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 337 zaposlenika PS Vitezit, za period od 1.1.2011. pa nadalje, među kojima su i predlagatelji stečajnog postupka.