Pokrenuta web platforma Odgovor na Covid-19 u BiH

0
537
Platforma omogućava zdravstvenim radnicima direktne konsultacije sa stručnjacima iz relevantne oblasti

U sklopu regionalnog SoS projekta, kojeg finansira Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (TGF), Udruženje Partnerstvo za zdravlje je pokrenulo web platformu ‘Odgovor na COVID-19 u BiH’. Platforma će omogućiti zdravstvenim radnicima angažiranim u borbi protiv COVID-19 dobijanje stručnih savjeta od epidemiologa, infektologa, pulomologa i stručnjaka za organizaciju zdravstvenog sistema.
Ova inovativna web platforma je razvijena u suradnji s Asocijacijom infektologa u BiH. Pored sistema stručnih konsultacija sa stručnjacima iz oblasti relevantnih za COVID-19, www.c19.ba pruža i mnogo korisnih činjenica o COVID-19, koje su od značaja općem stanovništvu, kao i relevantne, aktuelne vijesti iz zemlje i svijeta.
“Projekat Odgovor na Covid-19 u BiH koji uključuje razvoj pomenute platforme i donaciju testova na Covid-19 i zaštitne medicinske opreme je doprinos Udruženja Partnerstvo za zdravlje u borbi protiv pandemije u našoj zemlji. Cilj platforme je poboljšanje efikasnosti odgovora na Covid-19 u BiH, te bolje povezivanje zdravstvenih radnika u ovom polju. Platforma omogućava zdravstvenim radnicima direktne konsultacije sa stručnjacima iz relevantne oblasti. Također, platforma omogućava i prikupljanje podataka o specifičnim slučajevima, uz garanciju zaštite podataka u procesu konsultacija”, kaže Aida Kurtović, direktorica Udruženja.