Policijski centar u Hadžićima za smještaj osoba koje krše mjere zabrane kretanja

Izmijenjena je i odluka o raspodjeli sredstava za poticaj poljoprivredi' utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu

0
443
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Vlada FBiH danas je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o davanju na privremeno korištenje, dok traje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa, Centra za obuku policijskih kadrova ‘Mahir Begić’ u općini Hadžići, Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Kasarna se sastoji od Nastavnog objekta, ukupne neto površine 2.003,36 kvadratnih metara, te Kamene zgrade, ukupne površine 687,26 m2, obje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom.
Odluka je donesena nakon što se MUP Kantona Sarajevo obratilo Federalnom MUP-u aktom u kojem je navedeno da Policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo izvršavaju obaveze koje se odnose na provođenje mjera zdravstvene zaštite stanovništva BiH od koronavirusa, da provode aktivnosti na kontinuiranom obilasku i kontroli osoba kojima su izrečene mjere samoizolacije, te da je rješenja koja su nadležni inspekcijski organi izdali o zabrani kretanja, veliki broj građana na području Kantona Sarajevo prekršio i krši svakodnevno.
Danas je izmijenjena i dopunjena Odluka o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava ‘Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu’ utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Ovo je učinjeno nakon što je Vlada FBiH zadužila resorna ministarstva da hitno poduzmu aktivnosti kako bi već usvojeni programi utroška transfera prioritetno bili usmjereni za finansiranje projekata sjetve, koja će biti u funkciji održavanja i poticanja proizvodnje strateških prehrambenih i neprehrambenih proizvoda ključnih za zdravlje i život stanovništva, te oporavak i održavanje produktivnih, logističkih i izvozno orijentiranih djelatnosti.
Izmjene i dopune odnose se i na rokove za dostavljanje dokumentacije za proizvodnje započete prije i nakon 1. oktobra prethodne godine, a koje su završene do dana stupanja na snagu Programa novčanih podrški za 2020. godinu, kao i propisanih finansijskih ograničenja za pravne subjekte i fizičke osobe u modelu poticaja proizvodnji.
Također, u okviru modela ruralnog razvoja, a vezano za podršku zajedničkim projektima poljoprivrede i ruralnog razvoja u Federaciji BiH, obrisana je ova odredba, a sredstva prebačena u model ostalih vrsta podrški za mjeru Podrška različitim programima pokretanja proizvodnje, poticanja jesenje ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike.
Nadalje, izvršene su izmjene koje se odnose na ruralni razvoj, tako što su iznosi za pojedine mjere umanjeni za ukupno 9 miliona KM. Ova sredstva su prebačena u ostale vrste podrški i primarno namijenjena različitim programima pokretanja proizvodnje, poticanja jesenje ili proljetne sjetve i slične.
Izmjene Programa rezultirale su smanjenjem iznosa sredstava u okviru Modela ruralnog razvoja sa 17,25 miliona KM na 8,25 miliona KM, dok je u okviru Modela ostalih vrsta podrški planirani iznos sa 1,8 miliona KM povećan na 10,80 miliona KM.