Polugodišnja dobit lizing sektora u FBiH smanjena na 4,1 milion KM

Ukupna neto dobit iznosila je 4,6 miliona KM (tri lizing društva), dok je jedno lizing društvo iskazalo gubitak u iznosu od 0,5 miliona KM

0
206
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH krajem septembra 2023. iznosila je 525,54 miliona KM

Na nivou lizing sektora u Federaciji BiH u prvom polugodištu 2023. iskazan je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 4,1 milion KM, što je manje za 0,6 miliona KM u odnosu na isti period 2022. godine.
Iskazana ukupna neto dobit iznosila je 4,6 miliona KM (tri lizing društva), dok je jedno lizing društvo iskazalo gubitak u iznosu od 0,5 miliona KM.
Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH ostvareni u prvih šest mjeseci 2023. godine iznosili su 28,1 milion KM i veći su za 7,4 miliona KM u odnosu na isti period lani. Prihodi od kamata i slični prihodi lizing sektora FBiH iznose 12,8 miliona KM, te čine 45,6% ukupnih prihoda lizing sektora, i veći su za 5,6 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Operativni prihodi iznose 15,3 miliona KM sa učešćem od 54,4% u ukupnim prihodima lizing sektora, i u poređenju sa istim periodom lani povećani su za dva miliona KM ili 14,9%.
Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2023. iznosili su 24 miliona KM, i veći su za osam miliona KM u odnosu na isti period lani. Rashodi od kamata i slični rashodi u lizing sektoru iznose 8,5 miliona KM, sa učešćem od 35,4% u ukupnim rashodima, te su veći u odnosu na isti period prethodne godine za 6,1 milion KM, čemu je najviše doprinijelo povećanje ove stavke za 268,5% kod jednog lizing društva koje ima 44,2% učešća u ovoj bilansnoj poziciji.
Ukupni operativni rashodi lizing sektora iznose 15,4 miliona KM sa učešćem od 64,4% u ukupnim rashodima lizing sektora, i veći su za 1,9 miliona KM ili 13,7% u odnosu na prvo polugodište lani.

Ukupna aktiva lizing sektora u Federaciji BiH na kraju prvog polugodišta 2023. godine iznosila je 495,7 miliona KM i veća je za 58,7 miliona KM ili 13,4% u odnosu na kraj 2022. godine. Na dva lizing društva odnosi se 67,4% ukupne aktive lizing sektora u FBiH.
U strukturi ukupne aktive lizing sektora u FBiH najznačajnije je učešće neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, koja iznose 390,9 miliona KM ili 78,8% ukupne aktive. U poređenju sa krajem 2022. godine, neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća su za 48,3 miliona KM ili 14,1%, dok su bruto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća za 58,9 miliona KM ili 15,4%. Jedna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga, na kraju juna 2023. iskazala je neto potraživanja po osnovu ugovora finansijskog lizinga u iznosu od 34,7 miliona KM, što ukazuje da neto potraživanja na nivou lizing sistema iznose 425,6 miliona KM i za 46,9 miliona KM ili 12,4% veća su u odnosu na kraj prethodne godine.
U strukturi potraživanja po osnovu finansijskog lizinga na nivou lizinga sektora u FBiH, ugovori koji su odobreni po osnovu finansiranja putničkih vozila i vozila za obavljanje djelatnosti učestvuju sa 87,2%, ugovori po osnovu finansiranja mašina i opreme učestvuju sa 12,7%, dok se na ugovore putem kojih su finansirane nekretnine odnosi 0,1%. Prema korisniku lizinga, najveći dio se odnosi na ugovore odobrene pravnim licima (91,2%), te na ugovore odobrene fizičkim licima (5%).
Ukupni kapital lizing društava na kraju juna 2023. iznosio je 38,6 miliona KM, što čini 7,8% ukupne pasive lizing sektora u FBiH, i u poređenju sa krajem 2022. povećana je za dva miliona KM ili 5,4%.
U strukturi potraživanja po finansijskom lizingu krajem juna 2023. iskazano je ukupno 3,3 miliona KM dospjelih neizmirenih potraživanja, koja su veća za 0,1 milion KM ili 3,4% u odnosu na kraj 2022. godine.
Vrijednost novozaključenih ugovora finansijskog i operativnog lizinga ostvarenih na nivou lizing sistema u prvih šest mjeseci 2023. iznosili su 180,6 miliona KM i veća je za 54,3 miliona KM ili 43% u odnosu na isti period lani, od čega se na lizing sektor, kojeg čine četiri lizing društva, odnosi 171 milion KM, odnosno 94,7% od ukupne vrijednosti novozaključenih ugovora na nivou lizing sistema.
Broj novozaključenih ugovora na nivou lizing sistema iznosi 2.777, što je za 289 ugovora ili 11,6% više u odnosu na isti period prethodne godine. Od toga se na lizing sektor odnosi 2.696 ugovora ili 97,1% od ukupnog broja zaključenih ugovora na nivou lizing sistema. Prosječna vrijednost ugovora na nivou lizing sistema zaključenih u periodu januar-juni 2023. godine iznosi 65 hiljada KM i veća je za 28,1% u odnosu na isti period prethodne godine, kada je iznosila 50,8 hiljada KM, dok prosječna vrijednost ugovora na nivou lizing sektora iznosi 63,4 hiljade KM što je za 28,3% više u odnosu na isti period 2022. kada je iznosila 49,4 hiljade KM.
Od ukupno ostvarene vrijednosti novozaključenih ugovora u periodu januar-juni 2023. godine, na ugovore finansijskog lizinga odnosi se 150 miliona KM ili 83% (99,8% čini vrijednost dugoročnih lizing ugovora), dok se na ugovore operativnog lizinga odnosi 30,6 miliona KM ili 17% (73% čini vrijednost dugoročnih lizing ugovora), navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH koja regulira rad i lizing sektora.
U lizing sektoru u FBiH zaposlena su 102 radnika (dva radnika više u odnosu na kraj prethodne godine). Prema pokazateljima na kraju juna 2023. godine na nivou lizinga sektora u FBiH na svakog zaposlenog odnosilo se 4,9 miliona KM aktive, što je za 0,5 miliona KM ili 11,2% više u odnosu na kraj 2022. godine.