Polugodišnja premija osiguravatelja iz FBiH porasla 9,2%, na 312,35 miliona KM

0
1267
Premija neživotnih osiguranja porasla je na godišnjem nivou 7,2%, a životnih osiguranja za 15,5%

Osiguravajuća društva sa sjedištem u Federaciji BiH uključujući i premiju njihovih filijala koje posluju u entitetu Republika Srpska, u prvih šest mjeseci 2022. zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 312,35 miliona KM (oko 159,7 miliona eura), što je porast za 26,43 miliona maraka ili za 9,2 posto u odnosu na prvo polugodište 2021. godine kada je iznosila 285,92 miliona KM (oko 146,2 miliona eura).
Premija neživotnih osiguranja porasla je na godišnjem nivou 7,2 posto, na 230,38 miliona sa 214,94 miliona KM, dok su životna osiguranja porasla 15,5 posto, na 81,97 miliona sa 70,98 miliona KM iz juna lani, preliminarni su podaci Agencije za nadzor osiguranja FBiH.
Najzastupljenija vrsta osiguranja u neživotnim osiguranjima je i nadalje osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, sa zaračunatom premijom krajem juna ove godine u iznosu od blizu 130,14 miliona KM, što je na godišnjem nivou rast od 4,6 posto, odnosno za 5,78 miliona KM.
Slijede osiguranja cestovnih vozila sa zaračunatom premijom od 36,01 milion KM (rast 13,7%), zatim osiguranja od nezgode sa premijom od 18,29, miliona KM (+1,6%) te
osiguranja od požara i elementarnih nepogoda sa premijom od 15,64 miliona KM (+10,2%), dok je premija osiguranja kredita pala 3,9 posto, na 2,66 miliona sa oko 2,77 miliona KM.
U grupi životnih osiguranja, najveći udio ima klasično životno osiguranje, s premijom u iznosu od 72,57 miliona KM, što je za 14,8 posto više u odnosu na juni 2021. godine.
Među 11 osiguravajućih društava sa sjedištem u FBiH (svi ostvarili premijski rast) tržišni lider prema zaračunatoj premiji je Adriatic osiguranje, uz rast premije na godišnjem nivou od 17,5 posto, koja je na kraju prvog polugodišta 2022. iznosila oko 41,34 miliona KM.
Druga je UNIQA osiguranje, sa premijom od 37,70 miliona KM koja je porasla 5,7 posto. Slijedi Triglav osiguranje Sarajevo, jedna od dvije članice Triglav grupe u BiH, sa premijom od 35,88 miliona KM (+15,2%), na 4. mjestu je Sarajevo osiguranje sa polugodišnjom premijom od blizu 35,53 miliona KM (+6,5%), dok je među TOP 5 Euroherc osiguranje, članica Agram koncerna kao i Adriatic, sa premijom od 33,19 miliona KM (+6%).
Grawe je šesti sa premijom od 28,81 milion (+3,6%), slijedi ASA osiguranje sa premijom od 25,86 miliona KM (+14,7%), zatim Central osiguranje sa premijom od 24,14 miliona (+7,2%).
Croatia osiguranje sa sjedištem u Mostaru je deveta sa premijom od 22,20 miliona KM (+2,1%), a slijedi Vienna osiguranje sa premijom od 18,55 miliona KM (+7,6%), dok je na začelju Camelija osiguranje iz Bihaća sa premijom od 9,14 miliona KM (+23,8%).

Izvor: Agencija za nadzor osiguranja FBiH

Premija osiguravatelja iz RS i Brčkog na tržištu FBiH 32,2 miliona KM

Na tržištu osiguranja Federacije BiH poslovalo je i sedam osiguravatelja iz Republike Srpske putem svojih filijala u FBiH, te Brčko Gas osiguranje iz Distrikta BiH, koje je takođe pod nadzorom Agencije za osiguranje RS. Za razliku od prošle godine, brčansko Garant osiguranje nije poslovalo ove godine na tržištu FBiH.
Zaključno sa junom 2022. godine, ove podružnice osiguravajućih društava zaračunale su na tržištu FBiH ukupnu premiju od 32,23 miliona KM što je za 17,1 posto više nego u istom periodu prošle godine kada je premija iznosila blizu 27,52 miliona KM.
Samo Wiener osiguranje je imalo zaračunatu premiju životnih osiguranja koja je na godišnjem nivou porasla 8,2 posto, na 597 hiljada sa 552 hiljade KM iz juna lani. Ukupna zaračunata premija Wienera na tržištu FBiH porasla je 24,9%, na 9,96 miliona KM. Slijedi Aura sa premijom od 5,99 miliona KM (+15,7%), zatim Dunav osiguranje sa 5,38 miliona KM premije (+30,9%), Premium osiguranje sa 3,39 miliona KM (+40,2%) te Mikrofin osiguranje sa premijom od 3,26 miliona KM (+22,8%).
Premija Brčko Gas osiguranje na kraju juna ove godine iznosila je 2,02 miliona KM i manja je za 15,8% u odnosu na isti period prošle godine. I Drina osiguranje imala je pad premije od 2,4%, koja je na kraju juna iznosila oko 1,26 miliona KM, dok je polugodišnja premija Euros osiguranja iznosila oko 962 hiljade KM, uz premijski godišnji pad od 19,4%.