Polugodišnji prihodi u Budžetu FBiH premašili milijardu KM

0
971
Vanjski dug na kraju prvog kvartala 2023. iznosio 5,27 mlrd KM, a unutrašnji dug 633,9 miliona KM

Budžet Federacije BiH je u prvom polugodištu ostvario ukupne prihode od 1.041,9 miliona KM, što je 35 posto planiranog Izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2018. godinu, navodi se u izvještju koji je danas usvojila Vlada FBiH.
Od tog iznosa su porezni prihodi ostvareni sa 807,4 miliona KM, neporezni sa 136,8 miliona KM, te primici od finansiranja sa 97,2 miliona KM. U odnosu na isti period protekle godine, ukupno ostvareni prihodi veći su za dva posto ili za 18 miliona KM.
Na strani prihoda zabilježen je značajan porast u odnosu na 2017. godinu (devet posto ili 80,4 miliona KM), dok je na strani finansiranja pad od 62,5 miliona KM (39 posto).
Prihodi od poreza ostvareni su sa 807,4 miliona KM, što je 49 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama Budžeta za 2018. godinu.
Najveće sudjelovanje u porezu na dobit bilježe prihodi od poreza na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, koji su ostvareni u iznosu od 16,8 miliona KM, porez po odbitku 8,5 miliona KM, porez na dobit pravnih osoba iz oblasti igara na sreću 6,5 miliona KM, porez na dobit društava za osiguranje imovine i osoba 3,7 miliona KM, porez na dobit pravnih osoba iz oblasti pošte i telekomunikacija 2,6 miliona KM, te ostali porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 2,6 miliona KM.
Neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) ostvareni su u iznosu od 136,8 miliona KM.
Po osnovu finansiranja Budžeta Federacije BiH, na Jedinstveni račun Trezora doznačeno je 97,2 miliona KM, što se odnosi na zaduženje od MMF­ a.
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvo polugodište 2018. iznose 994,5 miliona KM. Na gotovinskoj osnovi iznose 922,7 miliona KM, što je 93 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem periodu. Također, sve obaveze prenesene iz prethodne godine, od oko 133,2 miliona KM, plaćene su još u prvom kvartalu.
U odnosu na izvršenje u istom periodu 2017. godine, ukupni rashodi i izdaci bilježe rast od tri posto, ili za 31,3 miliona KM. Porast je, najvećim dijelom, nastao na poziciji transfera drugim nivoima vlasti ( izdvajanja sredstava za pomoć kantonima i općinama 17,7 miliona KM, te za deset miliona KM veća izdvajanja u okviru transfera za PIO/MIO).