Pomoć EIB Global u rješavanju hitnih kratkoročnih potreba regiona

0
494
Na samitu EU za Zapadni Balkan potvrđena podrška EIB Global u kontekstu energetske krize

Na samitu Evropske unije za Zapadni Balkan održanom u Tirani, potpredsednica Evropske investicione banke (EIB) Liljana Pavlova potvrdila je pomoć EIB Global u rješavanju hitnih kratkoročnih potreba regiona, koje su posljedica aktuelne krize.
Ta podrška će se realizovati kroz nove projekte koje EIB Global planira da finansira u regionu za uvođenje čiste energije, proširenje elektroenergetskih mreža i skladišne infrastrukture, kao i za podršku privatnom sektoru za povećanje energetske efikasnosti.
Ona je potvrdila da je banka u potpunosti usklađena sa paketom energetske podrške vrijednim milijardu eura koji je najavila Evropska komisija i da namjerava da igra ključnu ulogu u njegovom sprovođenju.
“Drago nam je što paket podrazumijeva podršku i za unapređenje politike, zakonodavnog i institucionalnog okvira za energetski sektor. Poboljšanja u tim oblastima imaće pozitivan uticaj na brzinu kojom će EIB Global i naši lokalni partneri moći da pokrenu investicije u infrastrukturu i privatni sektor”, izjavila je Pavlova.
Pored podrške u oblasti energetike, banka EU će pojačati opseg svojih usluga koji podrazumijeva kombinovanje finansijskih sredstava i savjetodavne pomoći, kao i angažovati više stručnjaka na terenu za projekte koji unapređuju regionalnu povezanost, zelenu i digitalnu tranziciju, obrazovanje i zdravstvo.
Banka će se usredsrediti i na promovisanje rasta, digitalizacije i dekarbonizacije privatnog sektora. U tom pogledu, Evropski investicioni fond (EIF), dio Grupacije EIB, odobrio je Garanciju za otpornost za mala i srednja preduzeća u okviru Programa za razvoj i inovacije preduzeća Zapadnog Balkana (WB EDIF), kako bi olakšao pristup finansiranju za oko 4.000 kompanija u regionu.
Potpredsednica je skrenula pažnju i na grantove EU koja su odobrena kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan.
“Ta bespovratna sredstva nam takođe pomažu da nastavimo sa važnim željezničkim projektima u Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, kao i sa ulaganjima u sektor obrazovanja u Crnoj Gori. Ovdhe u Albaniji pripremamo projekte koji će doprinijeti transformaciji Tirane u zeleni i održiv grad”, kazala je Pavlova.
Kako je već najavljeno, EIB Global radi i na razvoju novih projekata obnovljive energije – solarne elektrane na Kosovu i vjetroelektrana u Bosni i Hercegovini. Banka će aktivno pomagati privatnom sektoru u finansiranju mjera energetske efikasnosti i investicija koje treba da ubrzaju zelenu tranziciju.