Pomoć u liječenju boraca u FBiH povećana na 2,7 miliona KM

0
358
Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 151,3 miliona KM

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela izmjenu Odluke o utrošku sredstava s kriterijima raspodjele sredstava ‘Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca – branitelja’, utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu.
Po tom osnovu je Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata iznos od 1,5 milion KM povećan na ukupno 2,7 miliona KM.
Zbog drastično povećanog broja pristiglih zahtjeva za pomoć u liječenju pripadnika branilačkih populacija i članova njihovih porodica u 2020. godini, po osnovu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, bila su potrebna dodatna finansijska sredstva, a iznos za ove namjene od 1.050.000 KM, uvećan je i sada iznosi 2.250.000 KM.
Za pomoć u liječenju po javnom pozivu, na koje pravo imaju fizičke osobe koje pripadaju kategoriji branilačkih populacija (porodice poginulih branilaca, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, porodice umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i porodice umrlih demobilisanih boraca), odobreni iznos od 450.000 KM ostao je nepromijenjen.