Poreska uprava RS: Prihodi u prvom kvartalu 604,4 miliona KM

0
984
PURS: Za deset mjeseci ove godine gotovo sustignuta naplata prihoda u cijeloj 2022.

Poreska uprava Republike Srpske je u prva tri mjeseca ove godine prikupila ukupno 604,4 miliona KM javnih prihoda, što je za 26,4 miliona KM ili pet odsto više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz Poreske uprave Srpske.
U prvom kvartalu ove godine direktni porezi naplaćeni su u iznosu od 156,7 miliona KM, što je za 19,8 miliona KM ili 14 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu. U ovom segmentu javnih prihoda najveći rast (za 13,7 miliona KM) zabilježen je kod naplate poreza na dobit (88,7 miliona KM).
Porez na dohodak je naplaćen u iznosu od 61,4 miliona KM ili 10 odsto više, dok je naplata poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara iznosila 3,2 miliona KM ili tri odsto više.
Povećana je i naplata poreza na nepokretnosti, koji je u prva tri mjeseca ove godine naplaćen u iznosu od 3,3 miliona KM, što je za 18 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.
Tokom prva tri mjeseca naplaećno je i 341,9 miliona KM doprinosa, ili za 13 miliona KM više u odnosu na prva tri mjeseca prošle godine.
Za Fond PIO je naplaćeno 194,5 miliona KM ili skoro 11 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 121,6 miliona KM što je porast od 828.590 KM.
Rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječije zaštite koja je iznosila 16,4 miliona KM ili 19 odsto više.
Prihodi po osnovu doprinosa za zapošljavanje u prva tri mjeseca ove godine naplaćeni su u iznosu od osam miliona KM ili 14 odsto manje, jer je Zakonom o doprinosima, koji je stupio na snagu 1. januara 2018. stopa doprinosa za dječiju zaštitu povećana za 0,2 odsto, dok je istovremeno stopa doprinosa za osiguranje nezaposlenosti umanjena za 0,2 odsto, što je uticalo na povećanje prihoda Fonda za dječiju zaštitu RS, odnosno na smanjenje prihoda Zavoda za zapošljavanje.
Kod ostalih javnih prihoda u prva tri mjeseca ove godine ostvarena je naplata od 99 miliona KM, što je za devet odsto ili 9,4 miliona KM manje nego u istom periodu prošle godine, prenosi agencija Srna.
Kada je riječ o zaostalim obavezama po osnovu indirektnih poreza i doprinosa za Fond solidarnosti, u prva tri mjeseca ove godine godine su naplaćene u iznosu od 6,75 miliona KM, što je povećanje za skoro tri miliona KM.
Za prva tri mjeseca ove godine na području RS registrovana su 342 poreska obveznika-pravna lica i 674 poreska obveznika-preduzetnika, dok je istovremeno odjavljeno 89 poreskih obveznika-pravnih lica i 266 poreskih obveznika-preduzetnika.