Poreska uprava RS: Tromjesečna naplata premašila 924 miliona KM

0
113
U prvoj polovini godine naplata javnih prihoda u RS veća za 252 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvom kvartalu 2023. godine na račun javnih prihoda RS prikupila 924,7 miliona maraka, što je za 170,7 miliona KM ili 23 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.
Doprinosi su u prva tri mjeseca ove godine naplaćeni u iznosu od 530 miliona KM, što je za 85,5 miliona KM ili 19% više nego u istom periodu lani, pri čemu je naplata doprinosa za Fond PIO veća za 22%, za Zavod za zapošljavanje veća je za 19%, za Fond dječje zaštite se bilježi povećanje od 20 procenata, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja veća za 14 procenata.
Direktni porezi naplaćeni su u iznosu od oko 260,1 miliona KM, što je za oko 65,9 miliona maraka ili 34% više nego u prva tri mjeseca prethodne godine. Najveći rast je ostvaren kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od oko 168 miliona maraka, što je za 38,2 miliona KM ili 29% više nego u periodu januar-mart 2022. godine.
Značajan rast naplate kod direktnih poreza bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od oko 85,2 miliona maraka, što je za 27 miliona maraka ili 47 procenata više u odnosu na uporedni period, a što je direktan indikator rasta broja zaposlenih, većih plata, ali i rasta privredne aktivnosti.
Takođe, u prvom kvartalu ove godine, zabilježen je i rast naplate prihoda po osnovu poreza na nepokretnosti, i to za 15% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine.
Kod ostalih javnih prihoda, u prva tri mjeseca naplaćeno je 134,6 miliona KM, što je za 19,3 miliona KM ili 17% više u odnosu na isti period 2022. Kada je u pitanju ova grupa javnih prihoda, nastavljen je rast naplate po osnovu kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od devet, odnosno 33 procenta, dok je naplata taksi i naknada veća za jedan posto, a prihoda po osnovu koncesionih naknada za više od 10 miliona maraka.
Što se tiče samo marta ove godine, naplata je iznosila čak 412,1 miliona KM, što je za oko 87 miliona maraka ili 27 procenata više nego u istom mjesecu prošle godine, pri čemu je naplata direktnih poreza veća za 40%, doprinosa za 18%, a ostalih javnih prihoda za 23 procenta, saopšteno je iz Poreske uprave RS.