Poreska uprava RS: U prva tri kvartala 2021. naplata premašila dvije milijarde KM

Samo u septembru ove godine, na račun javnih prihoda RS prikupljeno je 219,5 miliona KM, što je na nivou naplate iz septembra prošle godine

0
305
PURS: Za deset mjeseci ove godine gotovo sustignuta naplata prihoda u cijeloj 2022.

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih devet mjeseci 2021. godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 2,038 milijardi KM, što je za čak 215,1 miliona KM ili 12% više nego u istom periodu prošle godine, uz rast naplate u svim segmentima javnih prihoda.
U odnosu na isti period 2019. godine, naplata prihoda u prvih devet mjeseci ove godine je veća za 177,8 miliona KM ili 10%.
Posmatrano od početka godine, naplata direktnih poreza je u periodu januar-septembar ove godine iznosila 371,3 miliona KM, što je za oko 30 miliona KM ili 9% više nego u istom periodu prošle godine.
Najveći rast naplate ostvaren je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 184,9 miliona KM, što je za 17,9 miliona KM ili 11% više nego u istom periodu prethodne godine.
Značajan rast naplate bilježi se i kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu 152,2 miliona KM, što je za 6,8 miliona KM ili 5% više. Veća naplata ostvarena je i kod poreza na nepokretnosti i to za 4,6 miliona KM ili 28%.
Naplata doprinosa je u periodu januar-septembar 2021. iznosila 1,316 milijardi KM i veća je za 116,7 miliona KM ili 10% nego u istom periodu prošle godine, odnosno za oko 153 miliona KM ili 13% više nego u istom periodu predpandemijske 2019. godine.
Kod ostalih javnih prihoda naplata je u prvih devet mjeseci 2021. iznosila 350,1 miliona KM, što je za 68,4 miliona KM ili 24% više.
Kada je u pitanju samo septembar ove godine, naplata je iznosila 219,5 miliona KM, što je na nivou naplate iz septembra prošle godine, dok je u odnosu na septembar 2019. godine naplata veća za 27 miliona KM ili 14%, saopćeno je iz Poreske uprave RS.