Poreski obveznici u FBiH neće morati mijenjati fiskalne kase od 1. januara 2021.

0
1319
Promet putem fiskalnih uređaja u februaru veći je za 153,4 miliona KM nego fodinu ranije

Zbog sve većeg broj medijskih upita i krivih tumačenja Pravilnika o fiskalnim sistemima, Federalno ministarstvo finansija saopćilo je da ovaj pravilnik, koji stupa na snagu 1. januara 2021. godine, propisuje performanse nove generacije postojećih modela fiskalnih uređaja koji će biti proizvođeni i prodavani, pri čemu se zaustavlja daljnja proizvodnja i prodaja modela koncipiranih na tehnologiji staroj više od deset godina.
Ovim pravilnikom ne stvara se obaveza poslovnim subjektima koji su obveznici fiskalizacije da 1. januara 2021. zamijene postojeće fiskalne uređaje koji su ispravni i rade, već će oni čiji su postojeći fiskalni uređaji ili istrošeni ili uništeni, ili im iz drugih razloga treba novi fiskalni uređaj, moći kupiti i fiskalizirati isključivo nove modele fiskalnih uređaja.
U novoj generaciji primijenjena je nova tehnologija koja višestruko povećava tehničke mogućnosti fiskalnog uređaja i to u dijelu komunikacije sa serverom Porezne uprave FBiH gdje je omogućeno korištenje 3G ili 4G mreže, za razliku od postojećih koji isključivo koriste 2G mrežu, kriptiranje podataka u svrhu njihove zaštite i sigurnosti prometa i dostavljanje svakog pojedinačnog fiskalnog računa na server PUFBiH, što postojeći fiskalni uređaji nisu u mogućnosti zbog korištenja 2G mreže.
Naposljetku, novi modeli fiskalnih uređaja će omogućiti ispisivanje QR koda na fiskalnom računu putem kojeg svaki građanin može provjeriti ispravnost i validnost svog fiskalnog računa uz pomoć mobilne aplikacije i provjeriti je li njegov račun dostavljen na server Porezne uprave FBiH. Zahvaljujući ovoj funkciji fiskalnih uređaja pružena je mogućnost građaninu da bude inspektor i doprinese u borbi za suzbijanje sive ekonomije, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.