Porodilje u Kantonu Sarajevo dobijat će po 1.000 KM mjesečno

Novčana naknada za ženu–majku koja je u radnom odnosu trenutno iznosi 450 KM, a za nezaposlenu ženu–majku 225 KM

0
381
Resorno ministarstvo je za isplatu novembarskih naknada izdvojilo 6,7 miliona KM

Skupština Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom,
To znači da će svaka porodilja u Kantonu Sarajevo, bez obzira na radno-pravni status, primati naknadu u iznosu prosječne plate u FBiH koja trenutno iznosio oko 1.000 KM.
“Novčana naknada za ženu–majku koja je u radnom odnosu trenutno iznosi 450 KM, a novčana pomoć za nezaposlenu ženu–majku 225 KM. Predviđeno je da se ta naknada za tekuću godinu utvrđuje na osnovu zadnjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku o visini prosječne plate u Federaciji BiH za prethodnu godinu (trenutno iznosi oko 1.000 KM)”, poručila je Danijela Kristić, zamjenica predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo.
Za uvećane porodiljske naknade u budžetu Kantona Sarajevo bit će izdvojen dodatni iznos od 29 miliona KM. Ovaj zakon će se primjenjivati od 1. januara 2022. godine.
Resorna kantonalna ministrica Ivana Prvulović kazala je da će naknadu po 1.000 KM mjesečno dobijati i zaposlene i nezaposlene porodilje u 12 mjeseci te da bi iznos naknada trebao biti viši s povećanjem prosječne plate u FBiH.