Posao za sve: Dodatnih 840.000 KM za zapošljavanje još 200 osoba u KS

0
888
Potpisan Aneks Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja po Programu 'Posao za sve'

U prostorijama biroa Centar JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo danas je potpisan Aneks Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja po Programu ‘Posao za sve’.
Ovim aneksom ugovora obuhvaćeno je 11 poslodavaca koji će zaposliti ukupno 25 osoba sa evidencije nezaposlenih po zaključku Vlade Kantona Sarajevo od 05.12.2019. godine, shodno usvojnim izmjenama i dopunama Liste poslodavac za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja ‘Posao za sve’.
Zbog velikog interesa poslodavaca za učešće u Programu, u 2019. godini obezbijeđeno je dodatnih 840.000 KM za zapošljavanje za još 200 osoba, tako da ukupna sredstva za Program ‘Posao za sve’ iznose 3.240.272 KM. Na ovaj način ispunjen je plan zapošljavanja po navedenom Programu za 771 nezaposlenu osobu.
Direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nermin Pećanac kazao je da određeni broj poslodavaca nije ispunio ugovorne obaveze ili je odustao od realizacije programa, te se iz tih razloga pristupilo današnjem potpisivanju Aneksa Ugovora sa poslodavcima koji su iskazali interes za dodatnim upošljavanjem. JU Služba za zapošljavanje osigurala je sredstva u visini od 104.00 KM po 700 KM za sve pripadajuće poreze i doprinose u trajanju od 6 mjeseci kako je definisano ranijim kriterijima objavljenog Javnog poziva od 11.02.2019. godine.
Pećanac je dodao da je Služba prema Vladi Kantona Sarajevo aplicirala za dobijanje saglasnosti za devet novih programa mjera zapošljavanja u visini od preko 14 miliona KM shodno usvojenim izmjenama Finansijskog plana Službe za 2019. godinu.