Poslodavci će Vladi FBiH poslati svoje izmjene Zakona o radu

0
501
Granskim kolektivnim ugovorima definirat će se iznos minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno

Iz Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) sa žaljenjem konstatuju da su predstavnici sindikata u Federaciji danas prekinuli socijalni dijalog o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH. Radi se o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH koji bi bile na snazi dok traje period prirodne nesreće izazavane pandemijom koronavirusa u FBiH.
“Iako smo u ponedjeljak sa predstavnicima sindikata koji učestvuju u radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH usaglasili gotovo 90% teksta izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH, nažalost, danas su predstavnici sindikata prekinuli socijalni dijalog o izmjenama i dopunama ovoga Zakona. Napuštanjem socijalnog dijaloga od strane predstavnika sindikata o izmjenama i dopunama Zakona o radu, napustili su i socijalni dijalog o općem kolektivnom ugovoru“, ističu iz UPFBiH.
Udruženje poslodavaca će, nakon što su predstavnici sindikata prekinuli socijalni dijalog o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, dostaviti svoje prijedloge Vladi FBiH sa zahtjevom da budu uvršteni u konačni tekst Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH. Prijedlozi UPFBiH prema Vladi FBiH imaju prevashodni cilj u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti broj otpuštenih radnika, saopćeno je.
“Ovakav stav predstavnika sindikata nas i ne čudi, jer se mahom radi o predstavnicima sindikata zaposlenih u javnom sektoru. Oni su vjerovatno bili ohrabreni izjavama premijera Fadia Novalića na sjednici ESV za teritoriju FBiH koji je rekao da niko u javnom sektoru nije i neće ostati bez posla, niti će uposlenicima u javnom sektoru biti smanjene plaće bez pristanka sindikata. Pri tome su u potpunosti zanemarili drugi dio izjave premijera Novalića koji je rekao da teret krize mora biti ravnomjerno raspoređen. Ako Vlada FBiH ne usvoje izmjene i dopune Zakona o radu FBiH to znač da će teret krize izazvane pandemijom koronavirusa u FBiH biti prebačen isključivo na prihvatni sektor i zaposlene u privatnom sektoru“, naglašavaju u UPFBiH.