Poslodavci od Vlade FBiH traže hitno donošenje osam mjera sa spas privrede

UPFBiH hitno zahtijeva potpisivanje Privremenog socijalnog sporazuma sa Vladom FBiH i sindikatom kojim će zabraniti otpuštanje radnika tokom krize

0
812
Zbog krize privremeno odgoditi rokove plaćanja poreza i parafiskalnih nameta, odgodu plaćanja kredita...

Udruženje poslodavaca Federacije BiH zahtijeva od institucija vlasti na svim nivoima da odgovorno i savjesno rade svoj posao, s ciljem očuvanja života i zdravlja građana, radnih mjesta i privrede.
Iz UPFBiH od nadležnih institucija Federacije BiH i kantona zahtijevaju hitno provođenje slijedećih mjera:
1. Hitno potpisivanje Privremenog socijalnog sporazuma sa Vladom i sindikatom, kojim će se za vrijeme njegovog trajanja: zabraniti otpuštanje radnika zbog krize; uvesti institut čekanja; regulirati godišnje odmore uposlenika; regulirati rad od kuće uposlenika; smanjiti plaće onima za čijim radom privremeno ne postoji potreba, ali ne manje od minimalne plaće; smanjiti plaće u javnom sektoru 20 posto; regulirati obaveza poslodavca da isplati plaće u dogovorenom iznosu; precizno definirati refundiranje dijela plaće od strane države i sl.
Ukoliko sindikat ne pristane na potpisivanje Privremenog socijalnog sporazuma, u tom slučaju treba donijeti lex specialis kojim se trebaju regulirati ova pitanja.
2. Hitno usvajanje rebalansa budžeta na nivou FBiH, kantona, opština i gradova i sav prihod, osim neophodnog za funkcioniranje sistema, preusmjeriti na sprečavanje širenja zaraze, socijalnu i zdravstvenu sigurnost građana, te očuvanje ekonomije;
3. Za sve radnike koji su izgubili posao zbog odluka institucija sistema (zabrana rada, zabrana kretanja, zabrana prevoza i sl) refundaciju plaća obezbjeđuje država na nivou koji je donio takve odluke;
4. Pravna i fizička lica, koja to zatraže, osloboditi plaćanja svih poreza i doprinosa. Nakon perioda važenja odluke otpisati onaj dio tih potraživanja proporcionalno smanjenju naplate potraživanja, a preostali dio naplatiti u 60 mjesečnih rata , bez kamate;
5. Insistirati kod Agencije za bankarstvo i banaka, da napuste autističan pristup i omoguće moratorij svima koji to zatraže, u protivnom Federacija i kantoni trebaju otkupiti te kredite i regulirati način njihove otplate, po prestanku krize;
6. Privremeno odgoditi rokove plaćanja direktnih poreza, akontacija poreza i parafiskalnih nameta, ukinuti i smanjiti troškove najma poslovnih prostora u vlasništvu države;
7. Prekinuti izvršne postupke i postupke prinudne naplate za fizička i pravna lica;
8. Prestati sa naplaćivanjem komunalnih usluga za fizička i pravna lica, a po prestanku krize pristupiti rješavanju pitanja nenaplaćenih potraživanja.
Iz UPFBiH pozivaju da se u ovim vremenima krize zaborave pojedinačne i partikularne interese, da se pokaže solidarnost i umanje štete krize na pojedince, društvo i ekonomiju.