Poslodavci traže da bh. vlasti ukinu mjere samoizolacije za osobe na službenim putovanjima

0
333
Poslovnim ljudima iz svijeta omogućen ulazak u BiH

Iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH se od nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini traži hitno stvaranje uslova za ukidanje samoizolacije u trajanju od 14 dana za sve državljane BiH koji moraju ići na službena putovanja, a koji posjeduju putni nalog, poziv na poslovni sastanak ili neki drugi dokument kojim dokazuje da je bio izvan BiH zbog poslovnih aktivnosti.
Inicijativa se odnosi i na strane državljane koji u svrhu realizacije poslovnih aktivnosti sa domaćim kompanijama imaju potrebu da doputuju u BiH.
Iz UPFBiH naglašavaju da su sve države regiona već preduzele aktivnosti u vezi sa službenim putovanjima. Tako je npr. Hrvatska donijela odluku kojom je dozvoljen ulazak strancima koji posjeduju poziv privrednog subjekta u Hrvatsku ili poziv na poslovni sastanak. Istovjetna je situacija i u Srbiji.
Iz UPFBiH podsjećaju da smo u jeku pandemije koronavirusa imali priliku svjedočiti službenim putovanjima bh. političara u inostranstvo, koji nakon povratka u zemlju nisu poštovali propisanu odredbu o obaveznoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana.
Prihvatanjem prijedloga UPFBiH omogućit će se pokretanje privrednih aktivnosti, obnavljanje postojećih ugovora sa inostranim kompanijama, osiguranje novih ugovora i poslova za kompanije, opstanak kompanija na inostranom tržištu, kao i osiguranje repromaterijala neophodnih za rad bh. kompanija. Na taj način spasit će se brojne kompanije i spriječiti se masovno otpuštanje radnika, a to ujedno znači i očuvanje budžeta i vanbudžetskih fondova.