Poslodavci traže hitan sastanak sa Vladom FBiH i bankarima

0
511
Granskim kolektivnim ugovorima definirat će se iznos minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno

Krizni štab poslodavaca kojeg na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH čine predstavnici UPFBiH i Privredne/Gospodarske komore FBiH, traži hitan sastanak sa Vladom Federacije BiH, Agencijom za bankarstvo FBiH (FBA) i Udruženja banaka BiH (UBBiH).
Tema sastanka sa Vladom FBiH je set mjera na ublažavanju posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa, koja se itekako osjeti u domaćoj privredi.
Na sastanku sa Agencijom za bankarstvo FBiH i Udruženjem banaka BiH razgovaralo bi se o mjerama koje je predložio Krizni štab poslodavaca, a čija je realizacija u nadležnosti Agencije za bankarstvo FBiH i Udruženja banaka BiH.
Na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH, predstavnici UPFBiH i Privredne komore FBiH formirali su Krizni štab poslodavaca koji će permanentno zasjedati i komunicirati s vlastima i drugim subjektima i aktivno učestvovati u donošenju mjera koje imaju za cilj ublažiti posljedice pandemije korona virusa.