Poslodavci traže od delegata Doma naroda BiH da podrže izmjene Zakona o PDV-u

0
378
Usvojene izmjene zakona kojim se daje 'zeleno svjetlo' za uvođenje deferencirane stope PDV-a

Udruženje poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) traži od delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH da podrže izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost za produženje roka za podnošenje prijave i plaćanje PDV-a, a koje je ranije usvojio Predstavnički dom Parlamenta BiH.
Radi se o zahtjevu koji je potpisalo više od 30.000 poslovnih subjekata iz cijele BiH.
“Produženje roka za podnošenje prijave i plaćanje PDV-a bi u velikoj mjeri olakšalo poslovanje privrednim subjektima, a ne bi uticalo na procenat naplate PDV-a. Zato pozivamo delegate Doma naroda da podrže Izmjene i dopune Zakona o PDV-u, usvojene u Predstavničkom domu i tako ispune obaveze preuzete prihvatanjem Reformske agende kojom je definirano donošenje zakonskih rješenja u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta“, kažu u UPFBiH.
Iz UPFBiH podsjećaju da bi bila prva mjera donesena na nivou države BiH s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Pomjeranjem roka ostvario bi se pozitivan uticaj na likvidnost privrednih subjekata.
Također ističu daje postojeći rok za podnošenje PDV prijave i plaćanje PDV-a do 10. u mjesecu za prethodni mjesec suviše kratak. Podsjećaju da ukoliko porezni obaveznik ne podnese prijavu u zakonski predviđenom roku osim novčane kazne ima i druge štetne posljedice na poslovanje. Pomjeranjem roka plaćanja poslodavci će lakše moći kontrolisati svoj cash-flow.
Iz UPFBiH podsjećaju delegate Doma naroda da je predloženo rješenje potpuno usklađeno sa Direktivom Vijeća Evropske unije o zajedničkom sistemu poreza na dodanu vrijednost.
“Rok za podnošenje poreske prijave za PDV u BiH je najkraći u Evropi. Najčešći rok je 20-30 dana, a u nekim zemljama je i duži. Zanima nas razlog zbog kojega taj rok ni u jednoj zemlji nije tako kratak kao u BiH“, pitaju se poslodavci.
Osim toga, pomjeranjem roka za plaćanje PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu, došlo bi do usklađivanja sa odredbom o roku izvršenja novčanih obaveza između preduzetnika u poslovnim transakcijama koji iznosi do 60 dana u oba bh. entiteta. Iz UPFBiH pitaju zašto bi privredni subjekti trebali biti u podređenom položaju u odnosu na državu.
Na kraju, iz UPFBiH ukazuju da predložene izmjene i dopune Zakona o PDV neće imati negativan uticaj na likvidnost budžeta BiH, entiteta i kantona.