Poslodavci u FBiH: Mjere koje je usvojila Federalna vlada nisu dovoljne

0
605
Granskim kolektivnim ugovorima definirat će se iznos minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno

Krizni štab poslodavaca koji je formiran na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH, a kojeg čine predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH i Privredne komore FBiH očekuju od Vlade Federacije BiH značajnije i konkretnije mjere koje će sačuvati radna mjesta, zaštititi domaću proizvodnju i olakšati privrednicima suočavanje sa posljedicama krize izazvane koronavirusom.
“Mjere koje je usvojila Vlada FBiH nisu dovoljne jer kriza izazvana pandemijom koronavirusa sa kojom se suočavaju kompanije ostavlja sve teže posljedice i već sada je evidentno da poslodavci sami neće moći podnijeti njen teret. Naglašavamo da nam je zdravlje ljudi na prvom mjestu i podržavamo mjere koje se u tom pravcu donose. No, insistiramo da Vlada FBiH donese aktivne mjere kojima će pomoći privrednicima u FBiH da lakše prevaziđu posljedice sa kojima se već sada kompanije susreću u svome poslovanju i sačuvaju radna mjesta“, kažu iz Udruženja poslovaca FBiH.
Iz UPFBiH insistraju na formiranju Kompenzacionog fonda na nivou FBiH od sredstava namijenjenih privredi planiranih u budžetima, sredstava Svjetske banke, MMF, EBRD itd. Iz Kompenzacionog fonda bi trebala biti osigurana sredstva za uplate direktnih i indirektnih poreza. Također, od Vlade FBiH se traži da stavi moratorij na plaćanje kredita i obaveza prema radnicima od strane kompanija, a da taj dio obaveza preuzme Kompenzacioni fond. Također se traži da se bankama uvede moratorij za naplatu rata kredita kako kompanijama, tako i radnicima.
“Naglašavamo da se privredne aktivnosti ne smiju zaustaviti i u tom smislu pozivamo krizne štabove formirane na svim nivoima da ne donose nikakve drastične mjere koje bi značile zaustavljanje svih privrednih kretanja, poput odlazaka na posao, proizvodnje ili zatvaranje svih prodajnih i drugih objekata, jer to može izazvati kolaps privrede. Teret vanrednog stanja i usporavanja privrede ne može i ne smije biti stavljen na teret poslodavaca“, ističu u Udruženju poslodavaca FBiH.
Od državnih institucija BiH traži se osiguranje neometanog kretanja roba, jer bh. kompanije još uvijek imaju narudžbe od klijenata iz inozemstva koje nisu otkazane, tako da je nužno naći modalitet kako da se osigura isporuka narudžbi.
Iz UPFBiH nisu zadovoljni ni odlukom Vlade da se Krizni štab poslodavaca kroz Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju FBiH uključi u Krizni štab FBiH, ali očekuju da se u tom slučaju osigura kontinuiran rad ESV FBiH. Prva sjednica ESV FBiH bit će održana u četvrtak i Krizni štab poslodavaca očekuje da se već na toj sjednici donesu konkretne mjere koje će sačuvati radna mjesta i zaštiti domaću privredu.