Poslodavci u FBiH traže formiranje Kompenzacionog fonda i odgodu otplate kredita

0
327
Granskim kolektivnim ugovorima definirat će se iznos minimalne plate za svaku djelatnost pojedinačno

Krizni štab poslodavaca koji je formiran na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH, a kojeg čine predstavnici UPFBiH i Privredne komore FBiH dostavio je prijedlog hitnih mjera vlastima koje imaju za cilj ublažiti posljedice pandemije korona virusa na privredu i radna mjesta.
Hitnim mjerama se od nadležnih institucija na svim nivoima vlasti traži:
1. Formiranje Kompenzacionog fonda iz domaćih i stranih sredstava za refundiranje dijela troškova radnika koji će ostati bez posla;
2. Hitno postizanje dogovora između entitetskih vlada, sindikata i poslodavačkih udruženja kojim će se definisati način zajedničkog snošenja troškova cijene rada;
3. Hitno donošenje moratorija za pravna i fizička lica za otplatu kredita;
4. Smanjenje i odlaganje plaćanja komunalnih usluga za vrijeme trajanja vanrednog stanja;
5. Smanjenje i odlaganje troškova plaćanja najma poslovnih prostora i komunalnih taksi od strane organa lokalne zajednice;
6. Definisanje parafiskalnih nameta koji će se smanjiti ili ukinuti dok traju vanredne okolnosti;
7. Ispitati mogućost smanjenja cijene ili odgađanje plaćanja troškova energije.