Poslodavci u RS planiraju dodatna zapošljavanja zbog povećanja obima poslovanja

0
269
Planirana zapošljavanja u Republici Srpskoj u 2021. godini

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je objavio informacije o kretanjima na tržištu rada i potrebama zapošljavanja u 2021. godini. Informacije su rezultat istraživanja koje je provedeno uz tehničku podršku projekta ‘Unapređenje istraživanja tržišta rada’ koji finansira Evropska unija.
Prvi put nakon jedanaest godina ovakvo istraživanje je provedeno u Republici Srpskoj a u periodu od oktobra do decembra 2020. anketirano je 978 poslodavaca. Trend pokazuje da će u 2021. polovina od ispitanih poslodavaca zapošljavati zbog planiranog povećanja poslovanja. Među zanimanjima više i visoke stručne spreme prednjače ekonomisti i računovođe, ali i inženjeri elektrotehnike, građevine i mašinstva kao i magistri farmacije i svakako, programeri. Poslodavcima su pored zvaničnih kvalifikacija važne i druge vještine tražitelja posla.

Ukupan broj nezaposlenih u Republici Srpskoj

U okviru projekta Zavodu je pružena stručna podrška u prikupljanju i analizi podataka, te u povećanju vidljivosti rezultata svih biroa.
“Iako pandemija još uvijek traje i drastično utiče na ekonomiju, prisutan je optimizam kod poslodavaca. Njih čak više od 70 posto očekuje rast obima poslovanja, a najviše novih zaposlenja očekuje se u Bijeljini i Prijedoru“, objasnio je dr. Ranko Markuš, voditelj projekta ‘Unaprjeđenje istraživanja tržišta rada’.
Samo istraživanje dalo je uvid ne samo u kretanja na tržištu rada, nego i omogućilo uvid u poziciju poslodavca, šta im je važno i šta su njihovi problemi sa radnom snagom. Navodeći probleme prilikom zapošljavanja, pored nedovoljnog broja kandidata te odlaska u inostranstvo, poslodavci su istakli nedostatak potrebnih kvalifikacija, stepena obrazovanja, tehničkih vještina, ili potrebnog radnog iskustva. Istraživanje je također pokazalo da poslodavci smatraju da tražiocima posla iz srednje škole nedostaju potrebne tehničke vještine ili vještine specifične za posao.
Zanimljivo je da su poslodavci u istraživanju otkrili i da kandidati često nisu imali potrebne vještine koje se odnose na ličnost, stav i ponašanje, poput komunikacijske, interpersonalne, upravljanje stresom i vremenom. Osim što polovina ispitanih poslodavaca planira zapošljavanja, trećina ih je u prilici ponuditi praksu učenicima i studentima gdje mogu steći dodatne vještine neophodne za brojna zanimanja. Poslodavci se osim ličnog kontakta, u više od 40 posto slučajeva koriste biroima za zapošljavanje prilikom traženja novih radnika, zbog čega je važno da Zavod unapređuje svoje analitičke kapacitete.
“Tražitelji posla često gledaju samo koja se zanimanja traže u određenom trenutku, ali ovakva istraživanja upravo ukazuju na trendove na tržištu, a time omogućavaju Zavodu da u direktnoj komunikaciji sa poslodavcima planira svoje aktivnosti kako bi se dinamiziralo tržište rada, te prevazišle barijere sa kojima su poslodavci i tražioci posla suočeni“, zaključio je Markuš.
Ukupna vrijednost projekta ‘Unapređenje istraživanja tržišta rada’ iznosi 1,282,500 eura bespovratnih sredstava Evropske unije, a implementiraju ga konzorcij NIRAS, GOPA i Služba za zapošljavanje Republike Francuske u periodu od 1. septembra 2020. do 1. septembra 2022. godine.