Poslovanje Federalnog zavoda PIO putem trezorskog računa

0
30563
Federalni zavod za PIO/MIO

Federalna vlada danas je izmijenila zaključak sa sjednice, održane 31. jula, koji se odnosi na poslovanje Federalnog zavoda za penziono-invalidsko (PIO) osiguranje putem Jedinstvenog trezorskog računa Budžeta FBiH.
Na osnovu izmijenjenog zaključka, danom stupanja na snagu Budžeta FBiH za 2020. godinu, poslovanje Federalnog zavoda PIO/MIO bit će nastavljeno putem Jedinstvenog trezorskog računa Budžeta FBiH.
Istovremeno, sredstva zatečena na računu Zavoda bit će prenesena na trezorski račun FBiH, a račun Federalnog zavoda biti stavljen u mirovanje, do izmjene Zakona o organizaciji penziono- invalidskog osiguranja.
Vlada je zadužila Federalni zavod da izmijeni ili uradi nove normativne akte (pravilnike, odluke, interne procedure i druge akte) kako bi bilo osigurano njegovo zakonito i nesmetano finansijsko trezorsko poslovanje.