Poticaji pri kupovini električnih vozila u Federaciji BiH

0
242
Za poticaje pri kupovini električnih i hibridni automobila 469.000 KM

Vlada Federacije BiH je donijela odluke o usvajanju dva programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu namijenjenih poticajima pri kupovini električnih automobila u ukupnom iznosu od milion KM.
U prvom programu riječ je o subvencijama privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticajima pri kupovine električnih automobila, u iznosu od 500.000 KM. Korisnik subvencije po ovom programu može biti privatno preduzeće i poduzetnik, obrtnik ili drugi samostalni djelatnik, sa sjedištem u FBiH koji podnese zahtjev, dostavi dokumentaciju i ispunjava uslove u skladu s javnim pozivom, te u trenutku podnošenja zahtjeva postoje raspoloživa sredstva predviđena budžetom za namjenu subvencioniranja kupovine vozila, odnosno u trenutku prijave ne budu već dodijeljena drugim korisnicima.
Drugi program odnosi se na tekući transferi pojedincima, poticaj pri kupovini električnih automobila u iznosu od 500.000 KM. Korisnik ove subvencije može biti pojedinac (fizičko lice), državljanin BiH, sa prebivalištem u Federaciji BiH i navršenih 18 godina života, koji podnese zahtjev, dostavi dokumentaciju i ispunjava uslove u skladu sa javnim pozivom, te da u trenutku podnošenja zahtjeva, postoje raspoloživa sredstva predvidena budžetom, za namjenu subvencioniranja kupovine vozila.
Namjena ovih programa je dodjela subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima, te pojedincima, za kupovinu novih automobila, registrovanih u FBiH u periodu 1.1. – 11.12.2023. godine, koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili koji posjeduju električni motor koji može samostalno pokrenuti automobil).
Programima je propisano i visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijski poticaj i to za električna vozila 10.000 KM, hibridna električna plug-in vozila 7.000 KM, te hibridna full hybrid vozila 5.000 KM. Finansijska sredstva privatnim preduzećima i poduzetnicima dodijelit će se za kupovinu najviše dva vozila, a pojedincima (fizičkim licima) za kupovinu, odnosno registraciju jednog vozila.
Ove subvencije su grant sredstva Ministarstva i dodjeljivat će se po ovim programima i raspisanim javnim pozivima. Javni pozivi će biti objavljeni u Službenim novinama FBiH, jednom dnevnom listu i web stranici Ministarstva, a ostaju otvoreni do 11.12.2023. godine ili utroška sredstava.