Potpisan Kolektivni ugovor: Trgovcima u FBiH minimalna plata 550 KM, najniža satnica 2,90 KM

0
1137
Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine u Federaciji BiH

Predsjednik Pregovaračkog tima Udruženja poslodavaca FBiH/Grupacije poslodavaca za djelatnost trgovine Edin Ibrahimović i predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti STBiH Mersiha Beširović, potpisali su Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH.
Potpisanim Kolektivnim ugovorom definirana je najniža satnica koja sada iznosi 2,90 KM neto. Minimalna plata će na osnovu potpisanog Kolektivnog ugovora iznositi oko 550 KM plus topli obrok, prevoz i druga davanja.
“Ovo je treći Kolektivni ugovor koji potpisujem sa našim socijalnim partnerima i moram reći da nikada nismo bili bliži i jedinstveniji u nastojanjima da poboljšamo status naših uposlenika. Osim povećanja minimalne satnice, koja je u odnosu na raniji kolektivni ugovor povećana za 25 posto, važno je istaknuti da smo se dogovorili da je dnevnica za rad u dane zakonom definiranih državnih praznika povećana za 100 posto. Također smo definirali da se sve naknade uplaćuju isključivo na žiro-račun ili neki drugi račun uposlenika. Usaglasili smo se da zajednički trebamo insistirati kod Vlade FBiH da se što prije donesu odgovarajući zakoni kojima bi se smanjili doprinosi na i iz plata, a sva sredstva koja se ostvare na osnovu tog smanjenja bismo usmjerili u primanja uposlenika“, kazao je Ibrahimović.
Mersiha Beširović je istaknula da je potpisivanje Kolektivnog ugovora za sektor trgovine od izuzetnog značaja za radnike u ovom sektoru.
“Zajednički smo se usaglasili da je potrebno raditi na unapređenju položaja zaposlenih u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti. Zadovoljni smo odredbama potpisanog Kolektivnog ugovora, a vjerujemo da će i radnici biti zadovoljni“, naglasila je Beširović.
Osim dogovorene satnice, utvrđeni su i dodaci na platu i to za prekovremeni rad najmanje 25 posto od neto satnice, noćni rad najmanje 25 posto od neto satnice, rad na dan sedmičnog odmora najmanje 15 posto od neto satnice.
Potpisani Kolektivni ugovor će se početi primjenjivati dan nakon objavljivanja u Službenim novinama, a potpisuje se na godinu dana sa mogućnošću automatskog produžavanja.
Od početka augusta potpisani su kolektivni ugovori o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH, za djelatnost drvne i papirne industrije, te za djelatnost građevinarstva. Planirano je da se u narednih desetak dana potpišu i ostali kolektivni ugovori između UPFBiH i sindikata iz realnog sektora.