Potpisan Kolektivni ugovor u metalnoj industriji FBiH: Najniža satnica povećana 15-18 posto

0
1285
Snježana Dropuljić i Bajro Melez potpisali ugovor uime Udruženja poslodavaca i Sindikata metalaca FBiH

Predsjednica Grupacije poslodavaca za djelatnost metalne industrije pri Udruženju poslodavaca Federacije BiH Snježana Dropuljić i predsjednik Sindikata metalaca FBiH Bajro Melez, potpisali su danas u Sarajevu Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala.
Ovaj kolektivni ugovor je rezultat višemjesečnih pregovora i kompromisa kojeg su napravile obje strane.
“Bitno je napomenuti da je došlo do povećanja minimalne satnice sa 2,31 na 2,75 posto, što u predstavlja povećanje najniže satnice za 15-18 posto”, istaknula je Dropuljić.
Potpisanim Kolektivnim ugovorom također su zadržani topli obrok i regres u iznosima koji su nepromijenjeni u odnosu na ranija rješenja, iako je Vlada FBiH u međuvremenu planirala oporezovati topli obrok i regres.
Kolektivni ugovor predviđa i direktno dogovaranje prava između radnika i poslodavaca, čime se želi potaknuti pregovaranje na nižim nivoima.
Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost metalne industrije u FBiH definisana su pitanja iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima, utvrđene minimalne satnice, definirana osnova plaće, način i visina obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uslova rada. Također, definisana su prava i obaveze o prekovremenom radu, noćnom radu, radu u dane državnih praznika i radu u dane sedmičnog odmora.
“Ugovorom su definisana i prava na ostvarivanje toplog obroka, pravo na regres za godišnji odmor, naknada plaće, način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, pravo na otpremninu, uvjeti za rad Sindikata, postupak kolektivnog pregovaranja i način mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova, te otkazivanje kolektivnog ugovora”, istaknuo je Melez.