Potpisan Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH

0
970
Ugovor su potpisali i predstavnici sedam kantona: KS, USK, Ze-Do, HNK, Posavskog, SBK i BPK-Goražde

Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Fedraciji BiH potpisan je danas u Sarajevu. Kolektivni ugovor ranije su utvrdili pregovarački timovi Vlade FBiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama. Riječ je o drugom Kolektivnom ugovoru kojeg sadašnja Vlada FBiH potpisuje za to područje djelatnosti, a koji obuhvata oko 40.000 uposlenih u javnoj upravi FBiH sa općinskog, kantonalnog i federalnog nivoa.
Kolektivni ugovor je, uime Federalne vlade, potpisao federalni ministar pravde Mato Jozić s predstavnicima sedam kantona koji su do sada usvojili ovaj ugovor i s predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika FBiH Samirom Kurtovićem.
Ugovor su danas potpisali predstavnici sedam kantona: Sarajevskog, Unsko-sanskog, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog, Posavskog, Srednjobosanskog i Bosanskopodrinjskog.
Krajem prošle godine drugi put je potpisan Kolektivni ugovor za područje rudarstva, a u toku su pregovori za zaključivanje ugovora za djelatnosti energetike i poštanskog saobraćaja.