Potpisan Sporazum o saradnji Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija

0
1109
Potpisan Sporazum Vijeća ministara BiH sa NVO

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i predstavnici nevladinih organizacija (NVO) u BiH danas su u Sarajevu (u zgradi Parlamentarne skupštine BiH) potpisali Sporazum o saradnji.
Potpisnici Sporazuma su se obavezali da će posvetiti sve svoje kapacitete ka izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH. Potpisnici su potvrdili i svoju opredijeljenost za saradnju ka ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji.
Sporazum kojim se nastoji kreirati nužni politički okvir za jačanje učesničke demokratije u BiH korespondira sa zahtjevima EU i potrebama BiH za transparentno kreiranje i provođenje javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH.
Usvojen je na sjednici Vijeća ministara BiH 26. septembra 2017. čemu su prethodile četiri javne rasprave sa nevladinim organizacijama u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci i Bijeljini, organizovane uz podršku Centra za promociju civilnog društva, te online konsultacije sa zainteresovanom javnošću, kao i sa institucijama BiH.
“Vijeće ministara BiH će nastaviti sa aktivnostima koje su usmjere ka daljnjem razvoju transparentnih procedura finansiranja programa i projekata NVO iz budžeta ministarstava i tijela Vijeća ministara BiH, a koji doprinose učinkovitijem artikuliranju i primjeni javnih politika iz nadležnosti Vijeća ministara BiH“, izjavio je Zvizdić.
“Saradnja institucija vlasti sa nevladinim organizacijama, kao i sa zainteresiranom javnošću jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. Naš cilj je uključiti sve nivoe vlasti u BiH u procese transparentnog i funkcionalnog dijaloga sa građanima i nevladinim organizacijama“, izjavila je tom prilikom ambasadorica SAD u BiH Maureen Cormack.
“Funkcionalni dijalog sa nevladinim organizacijama, kao i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan element procesa evropskih integracija. Danas, kada BiH, odnosno njene institucije finaliziraju odgovore na Upitnik Evropske komisije, ovaj Sporazum ima još veću važnost“, dodao je ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH.
Sporazum je realiziran uz tehničku pomoć EU finansiranog projekta ‘Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH’ (CBGI).