Potpisan ugovor o zajmu EBRD-a u iznosu od 23,5 miliona eura

EBRD daje 17 miliona eura kredita za nabavku tramvaja i izgradnju zgrade centra za upravljanje prometom u Sarajevu te 6,5 miliona eura za poboljšanje vodoopskrbe u Brčkom

0
235
Bevanda i Naessl potpisali su dva ugovora o zajmu ukupne vrijednosti 23,5 miliona eura

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda i direktorica Ureda Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Manuela Naessl potpisali su danas dva ugovora o zajmu ukupne vrijednosti 23,5 miliona eura.
Potpisani ugovori se odnose na obezbjeđivanje 6,5 miliona eura za poboljšanje vodoopskrbe na području Brčkog i 17 miliona eura za nabavku pet tramvaja i izgradnju zgrade centra za upravljanje prometom u Sarajevu.
Naglašeno je da se radi o zajmu po jako povoljnim uvjetima uz grejs period od tri godine i rok otplate od 15 godina. Dug za jedan ugovor će biti alociran na Brčko distrikt, a drugi na Federaciju BiH, odnosno Vladu Kantona Sarajevo.
Nakon potpisivanja ugovora održan je sastanak s delegacijom EBRD-a gdje se govorilo o novoj strategiji za BiH u periodu 2022. – 2027. godina i prioritetima koje sadrži poput jačanja privatnog sektora, energetske efikasnosti i kapaciteta obnovljivih izvora energije te o nastavku infrastrukturnih projekata i otvaranju mogućnosti za veći broja novih radnih mjesta.