Potpisana Povelja o građanskoj zelenoj energiji

Potpisivanje povelje upriličeno je u okviru konferencije 'Zelena energija građanima' koju je organizirala Američka državna agencija za međunarodni razvoj

0
272
Povelju o građanskoj zelenoj energiji potpisao je i premijer Tuzlanskog kantona

Povelju o građanskoj zelenoj energiji potpisali su danas predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, federalni ministri energije, rudarstva i industrije, prostornog uređenja, te okoliša i turizma, kao i premijeri svih kantona u FBiH.
Stavljanjem potpisa na ovaj dokument čelnici svih relevantnih institucija u Federaciji BiH su izrazili svoje opredjeljenje korištenju obnovljivih izvora energije i implementaciji mjera energetske efikasnosti u većem obimu, a sve sa ciljem zaštite okoliša i stvaranjem uslova građanima da preuzmu aktivnu ulogu u tranziciji energetskog sektora.
“Jedan od najslikovitijih primjera jesu projekti pametnih škola u okviru kojih je, za mjere energijske efikasnosti u ukupno 24 školska objekta, Tuzlanski kanton povukao više od 4 miliona KM iz IPA INTERREG programa Evropske unije. Ispravnost našeg i opredjeljenja naših partnera nije ostao neprepoznat, te je ovaj projekat ocijenjen i kao jedan od 25 najboljih projekata u EU”, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić.

Današnje potpisivanje povelje upriličeno je u okviru konferencije ‘Zelena energija građanima’ koju je organizirala Američka državna agencija za međunarodni razvoj (USAID).
Ovom prilikom također je razgovarano o reformama koje su potrebne u nizu oblasti, korištenju obnovljivih izvora energije i implementaciji mjera energetske efikasnosti u većem obimu, pristupu prirodnom gasu, sa ciljem zaštite okoliša i stvaranjem uslova građanima da preuzmu aktivnu ulogu u tranziciji energetskog sektora.
Predstavnici USAID-a predstavili su i aktivnosti na izradi seta energetskih zakona na federalnom nivou i aktivnosti na pripremi izmjena i dopuna kantonalnih zakona o građenju i koncesijama. Ove promjene će pomoći da građani u FBiH dobiju moderan zakonski okvir, usklađen sa zahtjevima EU, pojednostavit će postupke ishođenja dozvola za male solarne elektrane, uvest će mehanizam podrške za mikro proizvođače kao i mjere energetske efikasnosti za domaćinstva.