Potpora štedišama: BiH će iskoristiti pravo umješača u postupku pred Evropskim sudom

0
154
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Bosna i Hercegovina će iskoristiti svoje pravo umješača sukladno Evropskoj konvenciji i intervenirati kao treća stana u postupku ’Landika Kata i drugi protiv Slovenije’, ap. br. 45987/22.
Vijeće ministara BiH donijelo je jednoglasno ovaj zaključak nakon što je usvojilo Informaciju o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava, čime je praktično prihvaćen poziv za intervenciju Bosne i Hercegovine kao treće strane u ovom postupku.
U Informaciji Ureda zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava navodi se da se radi o postupku po žalbi državljana BiH u vezi s kršenjem prava na imovinu zbog odbijanja vlasti Republike Slovenije da isplati aplikantima staru deviznu štednju koja je bila položena u sarajevskoj podružnici Ljubljanske banke d.d. Ljubljana.
Prema Informaciji, Republika Slovenija izvijestila je ranije Komitet ministara Vijeća Evrope da iz sarajevske poslovnice Ljubljanske banke zaprimila 16.700 zahtjeva za povrat štednje u visini oko 90 miliona eura te da je isplatila oko 78 miliona eura. Istodobno je osporila dio odgovornosti Slovenije za isplatu dijela štednje koji je položen na jedinstvene račune građana sukladno Zakonu o utvrđivanju i realizaciji роtraživanja građana u postupku privatizacije Federacije BiH, prebacujući odgovornost na Bosnu i Hecegovinu.
Obzirom da se radi o velikom broju državljana BiH koji godinama potražuju svoja prava isplate stare devizne štednje u značajnim iznosima, ocijenjeno je da je uključivanje Bosne i Hercegovine u postupak u općem interesu.