Potrošačke cijene u BiH u junu porasle 0,1%, godišnji rast 1,7%

0
651
U februaru najviše su porasle cijene u odjeljku Hrana i bezalkoholni napici za 1,3%

Potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2021. u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su zabilježile rast za 0,1%.
Prema namjeni potrošnje, u junu 2021. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Stanovanja i režijskih troškova za 0,1%, Namještaja i kućanskih uređaja za 0,5%, Zdravstva za 0,1%, Prijevoza za 0,9%, Rekreacije i kulture za 0,3%, Restorana i hotela za 0,1% te Ostalih dobara i usluga za 0,2%.
Pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima Alkoholnih pića i duhana za 0,1%, Odjeće i obuće za 1,1% te Komunikacija za 0,1%.
Na godišnjem nivou, u junu 2021. u odnosu na isti mjesec prošle godine, u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 1,7%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 1,9%, Alkoholna pića i duhan za 1,9%, Stanovanje i režijski izdaci za 0,9%, Zdravstvo za 0,6%, Prijevoz 8,6%, Rekreacija i kultura za 0,3%, Obrazovanje za 0,2%, Restorani i
hoteli za 0,6% te Ostala dobra i usluge za 0,4%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 7,5%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,3% te Komunikacije za 0,4%.