Potrošačke cijene u BiH u novembru porasle 0,1%

0
1051
Cijene hrane i bezalkoholnih pića povećane su u januaru za jedan posto

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast za 0,1%.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u novembru 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Odjeća i obuća za 1,1%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,2% i Komunikacije za 0,3%.
Niže cijene zabilježene su u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih pića, Prijevoza, Rekreacije i kulture, Restorana i hotela te Ostalih dobara i usluga za 0,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Nivo cijena u novembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 0,1%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholna pića za 1,3%, Alkoholna pića i duhan za 6,0%, Stanovanje i režijski izdaci za 1,0%, Zdravstvo za 0,6%, Komunikacije za 0,1%, Rekreacija i kultura za 1,2%, Obrazovanje za 0,2%, Restorani i hoteli za 1,3% te Ostala dobra i usluge za 0,2%.
Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,4%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6% te Prijevoz za 1,9%.