Potvrđen rejting ‘A’ za Raiffeisen Bank International AG

0
556
RBI u 2022. godini očekuje visoki jednocifreni procentualni rast

Agencija za kreditni rejting S&P potvrdila je kreditni rejting ‘A’ – dugoročni i ‘A-2’ kratkoročni za Raiffeisen Bank International AG. Također, i prognoze agencije za kreditni rejting Moody’s ostaju stabilne.
Očekuje se da Raiffeisen bankarska grupacija i Raiffeisen Bank International AG (RBI) sa svojom likvidnošću, dobiti i kapitalom, bez većih posljedica na svoje poslovanje, može apsorbirati negativne efekte nastale uslijed aktuelne situacije u Ukrajini.
Potvrda rejtinga i prognoza predstavlja dodatni dokaz snage Raiffeisen grupacije čije se poslovanje odvija neometano, saopćeno je iz Raiffeisen Bank.