Povećanje plata policijskih službenika u Federalnoj upravi policije za 5%

0
469
Potpisan Sporazum o osnovici za obračun plata policijskih službenika

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić danas je, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, s predsjednikom Upravnog odbora Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Mihretom Rotićem potpisao Sporazum o osnovici za obračun plata policijskih službenika.
“Zadovoljstvo mi je što smo uspjeli, poslije dužeg perioda, omogućiti usklađivanje plata policijskim službenicima Federalne uprave policije, a uzevši u obzir rast indeksa potrošačkih cijena, odnosno troškova života u proteklom periodu. Nadam se da će budžetski okviri i u budućim godinama osigurati dovoljna sredstva za adekvatno vrednovanje rada službenika koji osiguravaju naše društvo i omogućavaju provođenje zakona“, rekao je premijer Novalić.
Sporazumom je određeno da osnovica za obračun plata policijskih službenika iznosi 346,5 KM, u skladu s članom 8. Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije BiH. Primjena ove osnovice počinje od 1.3.2022. godine.
“Potpisivanjem današnjeg sporazuma omogućeno je usklađivanje plata i za policijske službenike Federalne uprave policije na način da je utvrđena nova osnovica za obračun plata u iznosu od 346,50 KM. Ovim je praktično izvršena supstitucija modaliteta usklađivanja plata. S obzirom da Zakonom o platama i naknadama policijskih službenika FBiH bod nije definisan kao jedan od elemenata za obračun plate, urađena je korekcija osnovice u ekvivalentnoj vrijednosti novog boda za obračun plata ostalih kategorija zaposlenika u organima vlasti FBiH“, rekao je Rotić.
Dodao je da Sindikat službenika FMUP-a ovaj sporazum vidi kao korak u pravom smjeru koji vodi ka zaključivanju kolektivnog ugovora za zaposlene u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije.
Ovogodišnji Budžet Federacije BiH predviđa uvećana sredstava za plate policijskih službenika u Federalnoj upravi policije, odnosno povećanje plate za pet posto.
Današnjem potpisivanju Sporazuma prisustvovao je zamjenik direktora FUP-a Ensad Korman.