Pozitivan iskorak ka uvođenju digitalnih Covid potvrda

0
386
Održana 11. Ministarska konferencija za oblast zdravstva

U Sarajevu je danas održana 11. Ministarska konferencija za oblast zdravstva na kojoj je razgovarano o dosadašnjem radu te su dogovorene aktivnosti za buduće razdoblje.
Težište konferencije je bilo na uvođenju digitalnih Covid potvrda za žitelje BiH sukladno evropskim zahtjevima.
S ciljem realiziranja zaključka Vijeća ministara BiH, Ministarstvo civilnih poslova je u okviru svojih nadležnosti identificiralo Agenciju za identifikacijske dokumente – IDDEEA, za poslove tehničkog održavanja jedinstvene tačke razmjene podataka digitalnih Covid potvrda BiH sa Evropskom unijom.
Dogovoreno je da će se u idućih sedam dana uspostaviti koordinacijsko tijelo koje će na principu konsenzusa upravljati procesom uspostavljanja, upravljanja i održavanja jedinstvene tačke razmjene podataka za Bosnu i Hercegovinu te će pripremiti protokol o implementaciji. Koordinacijsko tijelo čine nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH.
Ministarstvo civilnih poslova će, kako je navedeno, organizirati sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija na kojem će im biti predstavljena tehnička rješenja.
Na ministarskoj konferenciji također je razmatrana i prihvaćena informacija o realizaciji COVAX ugovora i konstatirano je da dosadašnja realizacija sa GAVI-jem nije zadovoljavajuća, te je potrebno pripremiti zajedničku platformu za pregovore sa GAVI-em o daljnjoj suradnji.