Praksa za učenike Srednje ekonomske škole u Raiffeisen banci

0
1416
Raiffeisen banka podržava dualni sistem obrazovanja

Od tekuće školske godine učenici Srednje ekonomske škole Sarajevo mogu pohađati novi smjer ‘Bankarski tehničar’ po dualnom sistemu obrazovanja. To znači da se praktični dio nastave za učenike od druge do četvrte godine realizuje u Raiffeisen banci, a taj udio će se kontinuirano povećavati sa dva na tri dana.
“Raduje nas što ćemo u okviru ovog projekta biti u prilici učenicima koji se pokažu izuzetno uspješnim tokom obavljanja prakse povećati šansu za zaposlenje i omogućiti njihov lakši prelazak na tržište rada. U skladu sa našom strategijom održivosti ali i našim internim vrijednostima, u našoj kompaniji trudimo se izgraditi lokalnu ekspertizu i omogućiti priliku rada u organizaciji koja pruža radnu atmosferu punu poštovanja, mogućnost izgradnje karijere kao i daljeg obrazovanja“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke.
Raiffeisen banka na taj način pomjera granice kako u sferi svog poslovanja tako i kroz podršku projekata koji doprinose boljoj perspektivi mladih u BiH.
“Zadovoljstvo nam je kroz kvalitetnu praktičnu nastavu biti dio procesa obuke i obrazovanja ovih mladih ljudi. Riječ je o saradnji koja će doprinijeti boljoj povezanosti teorijskog i praktičnog znanja. Na ovaj način imat ćemo priliku da budemo u direktnom kontaktu sa adekvatno obučenim kadrovima koji će odmah po okončanju obrazovanja imati mogućnost zaposlenja u Banci“, izjavila je Emina Sarač, direktorica Kadrovskih poslova Raiffeisen banke.
Navedeno je potvrđeno potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Raiffeisen banke, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Srednje ekonomske škole Sarajevo, te Predstavništva njemačke privrede u BiH.
Raiffeisen banka prepoznata je po svojim aktivnostima u segmentu doprinosa zajednici u kojoj posluje. Pored ovog projekta, Banka također pruža podršku mladima u BiH kroz različite projekte među kojima su i dugogodišnja podrška studentima Akademije likovnih umjetnosti, uvođenje besplatnog Raiffeisen CLUB paketa za mlade, kao i opremanje kutka za studente na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.