Predloženim rebalansom budžet RS povećan 8,9%, minimalac povećan na 650 KM

0
360
Sjednica Vlade Republike Srpske (Foto: Arhiv)

Vlada RS je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu čiji je okvir 4,382 milijarde KM, što je uvećanje za 8,9% ili 358 miliona KM.
Razlog za donošenje Rebalansa budžeta je stvaranje uslova za sprovođenje mjera Vlade RS koje se odnose na povećanje penzija i svih boračkih i socijalnih davanja za 10%, te povećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10%, od mjeseca maja 2022. godine, a sve s ciljem ublažavanja negativnih efekata inflacije, kao i omogućavanje realizaciju kapitalnih investicija i izmirenje obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospjeća.
U Prijedlogu Rebalansa su planirani poreski prihodi 3,352 milijarde KM, što je povećanje od 10,9% ili 330,7 miliona KM u odnosu na planirani Budžet za 2022. Prihod od poreza na dobit iznosiće 312,5 miliona KM, što je rast od 25,4% ili 63,3 miliona KM u odnosu na planirano Budžetom.
Rebalansom je planirano uvećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10% od maja mjeseca 2022. godine, te je su planirani rashodi za lična primanja uvećani za 55 miliona KM u odnosu na planirani Budžet.
Planirano je i uvećanje svih socijalnih davanja za 10% od maja 2022. te su doznake planirane u iznosu od 265,5 miliona KM i uvećane su za 17,9 miliona KM u odnosu na planirani Budžet.
Uvećane su doznake za mjesečni borački dodatak, u iznosu od 6,5 miliona KM, tekuće doznake za porodične, lične i civilne invalidnine za 4,9 miliona KM, tekuće doznake za nezaposlene demobilisane borce mlađe od 60 godina, za 5 miliona KM, kao i doznake za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života, koje su uvećane za 0,7 miliona KM.
Doznake po osnovu penzijskog osiguranja u Prijedlogu rebalansa Budžeta su planirane u iznosu od 1.360 miliona KM, i one su u odnosu na Budžet uvećane za 89,8 miliona KM. Doznake po osnovu penzijskog osiguranja su planirane prema dosadašnjem kretanju broja korisnika penzija, očekivanog broja korisnika u narednom periodu, te planiranim uvećanjem od 10% od maja 2022. godine.
Planirano je i povećanje transfera Fondu za zdravstveno osiguranje za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata, u iznosu od 3,2 miliona KM, te transfer jedinicama lokalne samouprave za socijalnu zaštitu, u iznosu od 3,0 milion KM i za lične invalidnine u iznosu od 1,5 miliona KM.
Subvencije su u Prijedlogu rebalansa Budžeta RS za 2022. godinu planirane u iznosu od 138,8 miliona KM, i uvećane su za 23,2 miliona KM, prvenstveno zbog povećanja plata zaposlenih, u iznosu 23 miliona KM.
Grantovi su u Prijedlogu rebalansa planirani u iznosu od 184,5 miliona KM i veći su za 84,7 miliona KM u odnosu na planirani Budžet.
Vlada RS danas je usvojila i Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu, prema kojem su prihodi i primici planirani budžetom ostvareni u iznosu od 4,107.1 milion KM i za 2% su viši od iznosa planiranog Rebalansom budžeta.

Minimalac u RS-u povećan na 650 KM

Vlada RS na današnjoj sjednici donijela je i Odluku o izmjeni odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu, prema kojoj najniža plata u ovom bh. entitetu iznosi 650 KM, umjesto dosadašnjih 590 KM.
Odluka će se primjenjivati za obračun plata od 01.05.2022. godine.